ΑΣΕΠ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - Tilegrafimanews
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου, 2021
Αρχική Ετικέτες ΑΣΕΠ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ετικέτα: ΑΣΕΠ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΑΣΕΠ: Yποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών

ΑΣΕΠ: Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (asep.gr) στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών λειτουργίας του, προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια των κάτωθι ειδών: 1) δέκα (10) Sennheiser...
Tilegrafimanews