: Δεσμεύτηκαν 23.675 ΑΦΜ ! Όλα τα ΝΕΑ για τις πληρωμές- Τι συνέβη με τις πληρωμές και δεν 0 στους λογαριασμούς τους χιλιάδες αγρότες.  Αναστάτωση στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει κατακλυστεί από τηλεφωνήματα .

: Σε μία δόση καταβλήθηκαν φέτος οι άμεσες ενισχύσεις και η Εξισωτική Αποζημίωση, καθώς ο πραγματοποίησε τις εν λόγω πληρωμές την ίδια ημέρα, και μάλιστα νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

ΟΠΕΚΕΠΕ : Όλα τα ΝΕΑ για τους αγρότες ΕΔΩ 

Δόθηκε πάνω από 1 δισ. ευρώ για το υπόλοιπο της Βασικής, το Πρασίνισμα, την Ενίσχυση Νέων Αγροτών και την Εξισωτική (Μέτρο 13) του έτους 2019. Όμως, τα καλά νέα δεν συνοδεύτηκαν απαραίτητα και με ικανοποίηση όλων των δικαιούχων, αφού δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα, αναφέρει το ypaithros.gr.

Επιπλέον, πρώτοι είδαν τα χρήματά τους όσοι έχουν λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς, καθώς οι ενισχύσεις τους ήταν διαθέσιμες από το απόγευμα της Τετάρτης 18 Δεκεμβρίου.

ΟΠΕΚΕΠΕ : Δεσμεύτηκαν 23.675 ΑΦΜ ! Όλα τα ΝΕΑ για τις πληρωμές  – Άμεσες Ενισχύσεις

Μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων, εντοπίστηκαν ευρήματα που επηρέασαν μερικά ή ολικά την πληρωμή των δικαιούχων, με κυριότερα:

32 αιτούντες που δεν πληρούν το κριτήριο του ενεργού γεωργού.

284 αιτούντες, για τους οποίους εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήματος από το υπουργείο Οικονομικών. Για τις παραπάνω περιπτώσεις, θα αποσταλεί στον νεότερη επεξεργασία από την ΑΑΔΕ, προκειμένου να ληφθεί υπόψη στην επόμενη πληρωμή.

ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ : Στις 23/12 εξοφλείται η εξισωτική – Οι δυο τελευταίες καταβολές

507 αιτούντες, των οποίων τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2019 δεν ταυτοποιήθηκαν με τα αντίστοιχα του τραπεζικού ιδρύματος.

2.498 αιτούντες, λόγω απουσίας τεκμηρίωσης για την ιδιοκτησία του συνόλου ή μέρους των δηλωθέντων στην Ενιαία Αίτηση αγροτεμαχίων, σε σύγκριση με τα στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑΔΕ. Τα εν λόγω αγροτεμάχια εξαιρέθηκαν από τον υπολογισμό της δικαιούμενης ενίσχυσης, μέχρι την ταυτοποίησή τους.

Οι δικαιούχοι αυτοί μπορούν να προβούν άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες, ώστε να επιλυθεί το ζήτημα της μη ταυτοποίησης και να χορηγηθεί το δικαιούμενο ποσό σε επόμενες πληρωμές.

5.640 αιτούντες με δικαιούμενο ποσό βασικής ενίσχυσης μικρότερο των 250 ευρώ.

Εφόσον, μετά τον συνυπολογισμό των ποσών που αφορούν τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, το συνολικό δικαιούμενο ποσό των γεωργών αυτών είναι μεγαλύτερο των 250 ευρώ, θα συμπεριληφθούν σε επόμενες πληρωμές.

Όσο για τις εξατομικευμένες περιπτώσεις γεωργών, αυτές θα εξεταστούν από τις περιφερειακές υπηρεσίες του .

 

ΟΠΕΚΕΠΕ : Δεσμεύτηκαν 23.675 ΑΦΜ ! Όλα τα ΝΕΑ για τις πληρωμές  – Εξισωτική Αποζημίωση

Όπως αποκαλύπτει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφορικά με την καταβολή της Εξισωτικής Αποζημίωσης, μετά τους διασταυρωτικούς ελέγχους δεσμεύτηκαν 23.675 ΑΦΜ για επανέλεγχο του προβλεπόμενου κριτηρίου επιλεξιμότητας ως προς την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα, σε σχέση με τα στοιχεία των ενεργών συνταξιούχων που τηρούνται στον ΕΦΚΑ.

«Οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία, μετά την παραλαβή νέου αρχείου από τον ΕΦΚΑ και νεότερης επεξεργασίας από τον , θα περιληφθούν σε επόμενη πληρωμή», σημειώνει ο Οργανισμός.

Πάντως, δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγούς να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής από τις 14 έως και τις 27 Ιανουαρίου 2020.

ΟΠΕΚΕΠΕ : Δεσμεύτηκαν 23.675 ΑΦΜ ! Όλα τα ΝΕΑ για τις πληρωμές – Τελευταίες πληρωμές

Ο (opekepe.gr) προχώρησε σε πληρωμές περίπου 3,7 εκ. ευρώ προς τους αγρότες.

Συγκεκριμένα, στις 18-19/12 πληρώθηκαν 230 αγρότες για διάφορα προγράμματα.

Δείτε το πλήρες ενημερωτικό έγγραφο του Οργανισμού εδώ

Επίσης, ο (opekepe.gr) προχώρησε σε πληρωμές περίπου 1,1 δις. ευρώ προς τους αγρότες.

Συγκεκριμένα, στις 17/12 πληρώθηκαν 1.696.311 αγρότες για διάφορα προγράμματα.

Δείτε το πλήρες ενημερωτικό έγγραφο του Οργανισμού εδώ

ΟΠΕΚΕΠΕ : Ποιοι παίρνουν το Εθνικό Απόθεμα 2019 – Δικαιώματα για την βασική ενίσχυση

ΕΛΓΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ, ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ : Οι καταβολές στους αγρότες

ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ : Οι δυο τελευταίες καταβολές – Παραμονές Χριστουγέννων η εξισωτική