Για να μπορείτε να προβάλετε ένα ή παραπάνω banner μας, στην ιστοσελίδα σας, ενσωματώστε τον αντίστοιχο κώδικα που βλέπετε παρακάτω.

Banner 300 x 250

<a href=»https://tilegrafimanews.gr» target=»_blank»><img src=»http://tilegrafimanews.gr/images/til3/Banner tilegrafimanews.gr 300×250.png»  alt=»tilegrafimanews.gr» border=»0″></a>

Banner 645 x 100

<a href=»https://tilegrafimanews.gr» target=»_blank»><img src=»http://tilegrafimanews.gr/images/til3/tilegrafimanews.gr 645×102.png»  alt=»tilegrafimanews.gr» border=»0″></a>

Banner 400 x 100

<a href=»https://tilegrafimanews.gr» target=»_blank»><img src=»http://tilegrafimanews.gr/images/til5/tilegrafimanews.gr 100×400.png»  alt=»tilegrafimanews.gr» border=»0″></a>

 

Banner 200 x 100

<a href=»https://tilegrafimanews.gr» target=»_blank»><img src=»http://tilegrafimanews.gr/images/til5/tilegrafimanews.gr 100×200.png»  alt=»tilegrafimanews.gr» border=»0″></a>

Banner 300 x 100

<a href=»https://tilegrafimanews.gr» target=»_blank»><img src=»http://tilegrafimanews.gr/images/til5/tilegrafimanews.gr 100×300.png»  alt=»tilegrafimanews.gr» border=»0″></a>

 

Banner 300 x 300

<a href=»https://tilegrafimanews.gr» target=»_blank»><img src=»http://tilegrafimanews.gr/images/til5/tilegrafimanews.gr 300×300.png»  alt=»tilegrafimanews.gr» border=»0″></a>

 

Banner 200 x 200

<a href=»https://tilegrafimanews.gr» target=»_blank»><img src=»http://tilegrafimanews.gr/images/til5/tilegrafimanews.gr 200×200.png»  alt=»tilegrafimanews.gr» border=»0″></a>