Δυνατά «καμπανάκια» χτύπησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα σχεικά με τις προσλήψεις, τη ρύθμιση των 120 δόσεων και την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν επισημαίνει ότι το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μετριάζει αλλά δεν εξαλείφει τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την πειθαρχία στις πληρωμές και ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να αποφύγει τη δημιουργία νέων δημοσιονομικών κινδύνων, «οι οποίοι θα μπορούσαν να προκύψουν από δικαστικές αποφάσεις, προσλήψεις στον Δημόσιο Τομέα και πιθανές αλλαγές στις ρυθμίσεις χρεών προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει μεν το διάδοχο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, το οποίο αποτελούσε και τη σημαντικότερη εκκρεμότητα για την ολοκλήρωση της δεύτερης μεταμνημονιακής αξιολόγησης, αλλά εκτιμά ότι «εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την πειθαρχία στις πληρωμές». Γι’ αυτό, η Κομισιόν καλεί τις ελληνικές Αρχές να δεσμευτούν ότι «δεν θα επεκτείνουν περαιτέρω τη διάρκεια ή το πεδίο εφαρμογής του νέου καθεστώτος και ότι θα λάβουν διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης νομοθεσίας, σε περίπτωση που ανακύψουν προβλήματα εφαρμογής ή νομικά προβλήματα σχετικά με το καθεστώς. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το νέο καθεστώς θα πρέπει να λάβει την έγκριση της Επιτροπής βάσει των διατάξεων για τις κρατικές ενισχύσεις».

Σύμφωνα με την έκθεση, οι αλλαγές που έγιναν στη διάρκεια των διαβουλεύσεων ώσπου να ψηφιστούν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας επέτρεψαν «να αντιμετωπιστούν σε κάποιο βαθμό, αλλά όχι να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι» που προκύπτουν για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την πειθαρχία στις πληρωμές.

Η έκθεση επισημαίνει ακόμα ότι «οι εξελίξεις σε ορισμένους τομείς εγείρουν ανησυχίες σχετικά με την κατεύθυνση και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Ωστόσο, η Κομισιόν άνοιξε τον δρόμο για να εκταμιευθεί το ένα δισεκατομμύριο ευρώ από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων, τονίζοντας στην επικαιροποιημένη έκθεσή της ότι η Ελλάδα υλοποίησε το σύνολο των εκκρεμών δεσμεύσεων που είχε αναλάβει στο πλαίσιο της δεύτερης μεταμνημονιακής αξιολόγησης.

Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι στο διάστημα που μεσολάβησε από τη δημοσίευση της πρώτης έκθεσης για τη δεύτερη μεταμνημονιακή αξιολόγηση στις 27 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι σήμερα, η χώρα μας «έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη όλων των ειδικών μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που αναμένονταν για το τέλος του 2018». Ειδικότερα, η Ελλάδα κάλυψε τις ακόλουθες εκκρεμότητες που υπήρχαν στις 27 Φεβρουαρίου:

1. Υιοθέτησε την πρωτογενή και δευτερογενή νομοθεσία για την ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

2. Προχώρησε σε επικαιροποίηση μέτρων για τη στήριξη της προσπάθειας μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

3. Υιοθέτησε την πρωτογενή νομοθεσία για το πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας και θα ακολουθήσει σύντομα η δευτερογενής νομοθεσία (δηλαδή, οι υπουργικές αποφάσεις)

4. Έκανε τα αναγκαία βήματα για την κάλυψη κενών θέσεων στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)

5. Προχώρησε στην επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ Μελίτης και Μεγαλόπολη 3 και 4

6. Υιοθέτησε τη νομοθεσία για την αναδιάρθρωση της ΔΕΠΑ

7. Έλαβε μέτρα για να αρθούν εμπόδια την παραχώρηση της Εγνατίας

8. Υιοθέτησε σειρά μέτρων για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης.

Κατόπιν όλων αυτών, η Κομισιόν σημειώνει ότι «η Ελλάδα έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εκπλήρωση όλων των ειδικών μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων με προθεσμία έως τα τέλη του 2018» και προσθέτει: «Το περιεχόμενο της Ενισχυμένης Έκθεσης Επιτήρησης της 27ης Φεβρουαρίου 2019 και της επακόλουθης ενημέρωσης θα χρησιμοποιηθεί από το Eurogroup για να συζητηθεί η αποδέσμευση της πρώτης δόσης από τα κέρδη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) από τα ελληνικά ομόλογα».