: Δείτε τα ποσά που προκύπτουν για τους αγρότες με ασφάλιστρο 19,2% σε εισόδημα και εισφορές για τον ΕΦΚΑ (efka.gov.gr), με κατώτατο ποσό πληρωμής τα 103 ευρώ με ποσοστό εισοδήματος 25,2% για εισοδήματα ως 4.923 ευρώ.

Δείτε τον πίνακα:

Εισόδημα Εισφορά ΕΦΚΑ 2019

2.323 103

2.923 103

3.123 103

3.523 103

3.746 103

3.800 103

4.200 103

4.923 103

5.723 113

6.523 129

7.323 145

8.923 177

9.723 193

11.323 225

12.923 256

13.723 272

14.523 288

15.323 304

16.923 336

19.323 383

22.523 447

25.723 510

27.323 542

31.323 621

35.323 700

37.723 748

Με πληροφορίες από εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»