Φορολόγηση αγροτών – οδηγός για τις επιδοτήσεις

φορολόγηση-αγροτών-οδηγός-για-τις-επ

-Τι θα γίνει με τις

Του Γιώργου Παπαδημητρίου

Οι αντιμετωπίζονται φορολογικά με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

1. Επιδοτήσεις οι οποίες αφορούν τα έτη μέχρι τις 31/12/13.

2. Επιδοτήσεις που αφορούν τα έτη 2014 ? 2015.

3. Επιδοτήσεις που αφορούν τα έτη από το 2016 και μετά.

Επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν για τα έτη 2014 & 2015

Οπως διαβάζουμε στο ethnos.gr, στον ν. 4328/15 άρθρο 2 §1, ορίζεται ότι: «1. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 21 του Κ.Φ. Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: ?Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που χορηγούνται στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα μόνο κατά το μέρος των ενισχύσεων και επιδοτήσεων που υπερβαίνει τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι δε αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους, δεν συνυπολογίζονται?».

Από 01/01/’14 εφαρμόζεται πλέον καινούργιος τρόπος υπολογισμού, αφού όλες οι επιδοτήσεις προστίθενται στα έσοδα και φορολογούνται.

Για τις χρονιές αυτές, όλες οι επιδοτήσεις αθροίζονται (ενιαία ενίσχυση, συνδεδεμένες ενισχύσεις, εξισωτικές αποζημιώσεις, μέτρο 112 ενίσχυσης νέων αγροτών, επιδότηση βιολογικής καλλιέργειας, κ.λπ.) και το ποσό που υπερβαίνει τις 12.000,00€, προστίθεται στον τζίρο από την αγροτική δραστηριότητα και φορολογείται.

Επιδοτήσεις που εισπράττονται από 01/01/16 και μετά

Σύμφωνα με το ν. 4387/12.05.16 άρθρο 112 §3: «3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:?Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις.

Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα…».

Παρατηρούμε τα εξής:

• Η βασική ενίσχυση φορολογείται από το 1ο ευρώ.

• Φορολογούνται οι συνδεδεμένες, η βασική ενίσχυση και το πρασίνισμα.

• Αυτό σημαίνει ότι όλες οι επιδοτήσεις οι οποίες ρητά δεν αναφέρονται, απαλλάσσονται της φορολόγησης.

Δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε το βασικό θέμα προβληματισμού της εποχής, που είναι η υποβολή των συμπληρωματικών δηλώσεων στις Δ.Ο.Υ.

Στις 01/06/16 εκδόθηκε ένα έγγραφο ως απάντηση σε ερώτημα που τέθηκε σχετικά με τον χρόνο φορολόγησης των επιδοτήσεων.

Η απάντηση λέει ότι πρέπει να προσκομίζεται η βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στις Δ.Ο.Υ. όταν υποβάλλουμε συμπληρωματική δήλωση για να προσθέσουμε επιδοτήσεις. Δηλαδή, αν θελήσω να πάω σήμερα μία συμπληρωματική του 2014, πρέπει να προσκομίσω τη βεβαίωση του , αλλιώς η Δ.Ο.Υ. δεν μπορεί να παραλάβει τη δήλωση.

Η απάντηση που δίνεται έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον νόμο 4172/13 και την ΠΟΛ.1116, στα οποία αναφέρονται τα αυτονόητα: «4. Οι αγροτικές επιδοτήσεις κατά το μέρος που υπερβαίνουν το όριο των 12.000 ευρώ λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική δραστηριότητα σύμφωνα με τα ανωτέρω στο έτος που αφορούν».

Δηλαδή: εισπράττει κάποιος σήμερα επιδότηση 4000€ η οποία αφορά το έτος 2014. Και η οποία δεν δόθηκε στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα εξαιτίας π.χ. αδυναμίας εντοπισμού στον χάρτη. Εάν πάω να δώσω τη δήλωση με τη βεβαίωση που γράφει το απαντητικό έγγραφο του υπουργείου, πολύ απλά δεν μπορώ να δώσω συμπληρωματική δήλωση.

Ο λόγος; Επειδή είναι αδύνατο. Η βεβαίωση αποτυπώνει αθροιστικά τις επιδοτήσεις που εισέπραξαν οι δικαιούχοι. Π.χ. Στο παράδειγμά μας, αν ο άνθρωπος αυτός είχε εισπράξει στις 17/12/’14 4.000€ και 4.000€ στις 15/10/16.

Αν προσκομίσω τη βεβαίωση, η βεβαίωση περιλαμβάνει το σύνολο 8.000€. Δηλαδή θα πρέπει να φορολογήσω ξανά ποσά τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί; Οχι, βέβαια.

Και για να ξεκαθαρίζουμε και κάτι ακόμη: το εν λόγω έγγραφο της 01/06/16 μπορεί να είναι δεσμευτικό για τους υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ., όχι όμως και για τους φορολογούμενους.

Οι συμπληρωματικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβάλλονται με βάση την κατάσταση πληρωμών των επιδοτήσεων, διότι μόνο εκεί ξεχωρίζει (σύμφωνα πάντα με την ημερομηνία πληρωμής), ποιες επιδοτήσεις συμπεριλήφθησαν στην αρχική και ποιες πρέπει να συμπεριλάβουμε στην συμπληρωματική.

Θα συνεχίσω να ασχολούμαι με τις επιδοτήσεις, μέχρι να γίνει κατανοητό ότι οι επιδοτήσεις πρέπει να φορολογούνται στο χρόνο είσπραξης τους. Μόνο τότε θα σταματήσει η βιομηχανία παραγωγής συμπληρωματικών δηλώσεων και οι αντεγκλήσεις με τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ.

Επιδοτήσεις που εισπράχθησαν έως τις 31/12/2013

Μέχρι και τη χρήση 2013, οι επιδοτήσεις καταχωρίζονταν σε συγκεκριμένους κωδικούς στη φορολογική δήλωση του δικαιούχου. Κάποιες από αυτές κάλυπταν τεκμήρια και κάποιες όχι. Επιδοτήσεις οι οποίες αφορούν τα έτη 2013 και 2012 δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τίποτε απολύτως όσον αφορά το πόθεν έσχες των δικαιούχων. Δηλώνονται στους κωδικούς 477 / 478, με βάση τη βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τα έτη 2008-2011, η βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφάνιζε τις επιδοτήσεις διαχωρισμένες σε δύο κατηγορίες: σε συνδεδεμένες και μη συνδεδεμένες με την παραγωγή. Για τα έτη 2007 και πίσω, μέχρι και τη χρονιά που εισπράχθηκε από τους δικαιούχους η πρώτη επιδότηση στη μορφή που γνωρίζουμε, στο σύνολό τους δηλώνονταν στους κωδικούς 659/660 (ανάλογα αν η καλλιέργεια ήταν στη σύζυγο ή στον σύζυγο) και κάλυπταν φορολογικά εξ ολοκλήρου τα τεκμήρια. Ολα τα παραπάνω τελείωσαν στις 31/12/13.Δείτε επίσης.