: Ξεπερνούν τα 170.000.000 ευρώ τα χρήματα που θα δοθούν προκειμένου να πληρωθεί η του (www.oga.gr).

Αναλυτικότερα, με απόφαση της εγκρίθηκε η επιχορήγηση για ν.

Συγκεκριμένα δεσμεύτηκε πίστωση ύψους 173.550.000 ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων , προκειμένου να επιχορηγηθεί .

Παράλληλα, εγκρίθηκε η διάθεση ποσού, ύψους 1.700.000 ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και η έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών για τον Απρίλιο 2017, όπως αναφέρεται σε ξεχωριστή απόφαση, την οποία υπογράφει η .

Κράτα το