: Ο (opekepe.gr) γνωστοποίησε πως έκανε πληρωμές περίπου 690.000 ευρώ προς τους .


Στις 5-8/4 πληρώθηκαν 152 για ενισχύσεις, ανειλημμένες υποχρεώσεις και διάφορα .

Δείτε το πλήρες ενημερωτικό έγγραφο του Οργανισμού εδώ