ΟΠΕΚΕΠΕ

: Στο.. ταμείο θα μπορούν να προσέρχονται από σήμερα, Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016, εκείνοι οι των για αρκετές κατηγορίες αγροτών.

:Από σήμερα και έως την  2016 θα γίνονται πληρωμές για την και του αλλά και για τις ενισχύσεις στους νέους αγρότες.

Από τους 691.000 που υπέβαλαν ΕΑΕ, το 93% είναι δικαιούχοι ΔΒΕ, δηλαδή περίπου 641.000. Το 2015 είχαμε 718.000 και 684.000 αντίστοιχα. Μείωση των ΕΑΕ κατά 27.000 (4%) και των δικαιούχων ΔΒΕ κατά 43.000 (6%). Σημαντική διαφορά, χρήζει περαιτέρω εξέτασης.

Το σύνολο των ΔΒΕ που αντιστοιχούν στους δικαιούχους είναι 3,75 εκατ. εκτάρια (σ.σ. 1 εκτάριο ισούται με 10 στρέμματα) και έχουν αξία 1,171 δισ. ευρώ (μέση τιμή 313 ευρώ/ΔΒΕ). Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η απώλεια 16,3 εκατ. ευρώ από ΔΒΕ που δεν ενεργοποιήθηκαν από τους παραγωγούς. Η συνολική έκταση που δηλώθηκε αντιστοιχεί σε 1,155 δισ. ευρώ ΔΒΕ, δηλαδή το 1,4% της αξίας των ΔΒΕ δεν πληρώθηκαν επειδή δεν δηλώθηκαν. Και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται διερεύνηση για τους λόγους που οι δικαιούχοι δεν ενεργοποίησαν το σύνολο των ΔΒΕ τους και εάν αυτό έχει κάποιο τοπικό χαρακτήρα ή όχι.

Συνολικά λοιπόν, η πληρωμή των ΔΒΕ ανέρχεται σε 1,149 δισ. ευρώ, δηλαδή το ποσοστό επί των ΔΒΕ ανέρχεται στο 98,1% σε όλη τη χώρα, ποσό που αντιστοιχεί σε 22,6 εκατ. ευρώ. Όμως, όπως ήδη αναφέρθηκε, τα 16,3 εκατ. ευρώ αφορούν ΔΒΕ που δεν δηλώθηκαν από τους παραγωγούς και κατά συνέπεια μόλις 6 εκατ. ευρώ, ή ποσοστό 0,5% της αξίας των ΔΒΕ, αφορά επιβληθείσες ποινές και κυρώσεις στους παραγωγούς.

Διαβάστε επίσης:   ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι κομμένοι για Βασική ενίσχυση και Πρασίνισμα

Αντίστοιχη με τα ΔΒΕ είναι η εικόνα και για την πληρωμή του πρασινίσματος. Το συνολικό προς διάθεση ποσό έφτασε τα 569 εκατ. ευρώ, με το μέσο ποσό ενίσχυσης ανά εκτάριο να φτάνει τα 151,5 ευρώ. Για το σύνολο των δικαιούχων, το ποσοστό πληρωμής ανέρχεται στο 99,6%, καθώς το σύνολο των ελέγχων του είχαν ως αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων/μειώσεων της τάξης των 2,4 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό της πληρωμής και σε αυτή την περίπτωση είναι εξαιρετικά υψηλό και μάλιστα σε μία ενίσχυση που έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, λόγω της πολυπλοκότητας της εφαρμογής, των ελέγχων και των υπολογισμών των ποινών. Η αλήθεια πάντως είναι ότι στην Ελλάδα, λόγω της πολυδιάσπασης του κλήρου και των μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ο αριθμός των δικαιούχων που χρειάζεται να μεταβάλει τις καλλιεργητικές του πρακτικές για να συμμορφώνεται με τους κανόνες του πρασινίσματος είναι εξαιρετικά μικρός.

Η ενίσχυση των γεωργών νεαρής ηλικίας αφορά στην πληρωμή πριμ 25% επί των ΔΒΕ των 41.500 δικαιούχων, με το συνολικό ποσό της ενίσχυσης να φτάνει τα 16 εκατ. ευρώ (περίπου 80 ευρώ/εκτάριο μέση αξία), στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΕΔΩ