Χριστός Γεννάται δοξάσατε… Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός των Τρικάλων….

Χρόνια πολλά κι ευλογημένα…