Η Ε.Ε. υπέγραψε συμβόλαιο με την Pfizer - Tilegrafimanews