Ελλάδα, ένα γαλλικό πάθος» είναι ο κύριος τίτλος στο σημερινό πρωτοσέλιδο της γαλλικής εφημερίδας Liberation.

Ο υπότιτλος της εφημερίδας τονίζει πως «η παλιά στοργή που ενώνει Ελλάδα και Γαλλία κάνει τους Γάλλους λιγότερο αυστηρούς και περισσότερο ανήσυχους σχετικά με την ελληνική κρίση σε σχέση με τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης.

Στο κύριο άρθρο, που ακολουθεί στην δεύτερη σελίδα, για την «αιώνια φιλελληνική» χώρα, αναφέρει ότι η λαϊκή γαλλική υποστήριξη προς την Αθήνα, μια εξαίρεση στην Ευρώπη, έχει τις ρίζες της στην επιρροή που ο ελληνικός λαός ασκεί στην χώρα.