Είναι δυνατόν να διαθέτουν τόσο καμένα μυαλά.......... - Tilegrafimanews