Γέλιο !

Τι λέει το αφεντικό σε υπάλληλό του:

 

Α.Τ.