ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΙΣ

για να καλύψει κενά σε χαμηλόβαθμο προσωπικό πρόκειται να κάνει άμεσα ο , μετά από απόφαση της κυβέρνησης. 

Σύμφωνα με καλά διασταυρωμένες πηγές, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει εγκρίνει την πρόσληψη 600 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης () στον Στρατό Ξηράς.

Η πρόσληψη είναι άθλος την παρούσα περίοδο, αφενός λόγω των δημοσιονομικών προβλημάτων που δυσκολεύουν το εγχείρημα και αφετέρου γιατί έτσι βελτιώνεται το ισοζύγιο των προσωπικού, ιδιαίτερα ηλικιακά.

Η απόφαση είναι όλοι να προσληφθούν σε μάχιμα καθήκοντα «ειδικότητες μαχητή» σε μονάδες του Δ’ Σώματος Στρατού (Έβρο) της ΑΣΔΕΝ (νησιά Αιγαίου) και της Ι ΜΠ (Μακεδονία).

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:
160 άτομα στο Πεζικό
50 άτομα στα Τεθωρακισμένα
60 άτομα στο Πυροβολικό
15 άτομα στο Μηχανικό
15 άτομα στις Διαβιβάσεις
300 άτομα στις Ειδικές Δυνάμεις
Ήδη το ΥΠΟΙΚ διέθεσε τα επιπρόσθετα κονδύλια για το μισθολογικό τους κόστος και έχουν αρχίσει οι άμεσες ενέργειες για την προκήρυξη και πρόσληψή τους. Εκτιμάται ότι μέσα στο 2016 θα έχει ολοκληρωθεί η πρόσληψη.