: Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού, και της κοινωνικής πρόνοιας.

Από το 1996, το ΙΣΝ έχει διαθέσει συνολικά άνω των $2,6 δισεκατομμυρίων, μέσω 4.300 και πλέον δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 124 κράτη ανά τον κόσμο. Το ΙΣΝ ενισχύει οργανισμούς και προγράμματα, παγκοσμίως, που αναμένεται να επιφέρουν αισθητά, διαχρονικά και θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία και επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση. Το Ίδρυμα στηρίζει επίσης προγράμματα που συμβάλλουν στη συνεργασία φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού.

Το ΚΠΙΣΝ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος. Το συνολικό κόστος δημιουργίας του έργου άγγιξε τα €630 εκατομμύρια. Το έργο παραδόθηκε στην Ελληνική Κοινωνία στις 23 Φεβρουαρίου 2017. Μετά την παράδοση, το ΙΣΝ ανακοίνωσε τη δέσμευσή του να συνεχίζει να υποστηρίζει έμπρακτα το ΚΠΙΣΝ για πέντε χρόνια, με δωρεές ύψους €50 εκατομμυρίων. Οι δωρεές στηρίζουν τη διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων καθώς επίσης και τη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ. Όλες οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με δωρεά του ΙΣΝ είναι ανοιχτές και δωρεάν για το κοινό. Eπιπλέον το ΙΣΝ στηρίζει με δωρεές και τους οργανισμούς που στεγάζονται σε αυτό: την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκτός από οραματιστής, δημιουργός και χρηματοδότης της κατασκευής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι και αποκλειστικός δωρητής του, πολύτιμος συνεργάτης σε μια σειρά δράσεων, καθώς και διοργανωτής εκδηλώσεων στο ΚΠΙΣΝ.

Επιπλέον, το ΙΣΝ, το 2017 συνέχισε να στηρίζει το Πρόγραμμα Μελών του ΚΠΙΣΝ. Το Πρόγραμμα Μελών εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2016, με την εγγραφή περίπου 42.000 Μελών, η συνδρομή των οποίων καλύφθηκε από την αποκλειστική δωρεά του ΙΣΝ.

Τέλος, το ΙΣΝ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων, προσφέρει σε άτομα ηλικίας 18-35 ετών τη δυνατότητα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στο ΚΠΙΣΝ και σε κοινές του δράσεις με την Εθνική Λυρική Σκηνή και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για και εδώ