-Πρώτη προτεραιότητα για τις τράπεζες τις επόμενες εβδομάδες η άμεση διοχέτευση ρευστότητας στην οικονομία. Εντός των ημερών οι αιτήσεις για δάνεια με εγγύηση του δημοσίου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις. Τα μέχρι σήμερα μέτρα στήριξης των τραπεζών

Του Κώστα Παπαγρηγόρη

Η άμεση διοχέτευση της αναγκαίας ρευστότητας στην πραγματική οικονομία για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα των ελληνικών τραπεζών για επόμενες εβδομάδες.

Βασικός σύμμαχος στην προσπάθεια αυτή των ελληνικών τραπεζών αποτελεί η διασφάλιση κρατικών εγγυήσεων για τις επιχειρήσεις προκειμένου να εξασφαλισθεί η καταρχήν απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε κεφάλαια κίνησης μέσω του τραπεζικού συστήματος. Η στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημική κρίση και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας αποτελούν τους δύο στόχους για τους οποίους θα διατεθούν περισσότερα από 14 δισ. ευρώ.

Προς άμεση αξιοποίηση, με τις σχετικές αιτήσεις από πληττόμενες επιχειρήσεις να ξεκινούν εντός των ημερών, βρίσκονται κεφάλαια 750 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις τόκων δανείων.

Κεντρικός στόχος είναι η ταχύτητα στην ψήφιση του εργαλείου της κρατικής εγγυοδοσίας (μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας) και, όπως εκτιμούν οι τράπεζες, τα πρώτα εγγυημένα δάνεια για κεφάλαιο κίνησης σε επιχειρήσεις θα μπορούν να δοθούν στα μέσα Μαΐου.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, με το εγγυοδοτικό εργαλείο που ετοιμάζει η κυβέρνηση και θα λειτουργεί από τη μεθεπόμενη εβδομάδα, κάθε επιχείρηση που είναι ενήμερη θα μπορεί να πάρει εύκολα, αμέσως και εγγυημένο από το κράτος δάνειο κεφαλαίου κίνησης έως το 25% του περσινού τζίρου της. Το συνολικό ποσό που θα διοχετευθεί στην αγορά θα είναι 7 δια. ευρώ. Για τις επιχειρήσεις που δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα εγγυημένα δάνεια, επειδή είναι στον Τειρεσία, ο υπουργός προανήγγειλε τη δημιουργία διαφορετικού τύπου εργαλείων, με λιγότερο, όμως, ευνοϊκούς όρους.

Το υπουργείο Οικονομικών, από την πλευρά του, μέσω της αρμόδιας Task Force που έχει συσταθεί για την παρακολούθηση της εξέλιξης και των αναγκών αντιμετώπισης της κρίσης, θα παρακολουθεί ενδελεχώς τη ροή των χρηματοδοτήσεων από το τραπεζικό σύστημα στις επιχειρήσεις. Το μέγα ζητούμενο είναι να διοχετευθεί άμεσα ρευστότητα στην πραγματική οικονομία και να κρατηθεί όρθιος ο επιχειρηματικός και κοινωνικός ιστός της χώρας, έτσι ώστε να αποτελέσει το εφαλτήριο στη μετά την κρίση εποχή και στον νέο σχεδιασμό του αναπτυξιακού μοντέλου.

Η πρώτη ανάσα ρευστότητας

Η πρώτη ανάσα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση του κορονοϊού θα έρθει από την κρατική επιδότηση των τόκων υφιστάμενων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις τράπεζες. Το πρόγραμμα, αρχικού προϋπολογισμού 750 εκατ. ευρώ, ο οποίος μπορεί να φτάσει τα 1,2 δισ. ευρώ, καλύπτει τους τόκους για το τρίμηνο Απριλίου Μαΐου Ιουνίου, με ανοιχτή την προοπτική επέκτασης για δύο μήνες, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες που πλήττονται από την κρίση μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο διάστημα από 15 Απριλίου μέχρι και 30 Ιουνίου 2020. Την επιδότηση δικαιούνται μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες στις 19 Μαρτίου δραστηριοποιούνταν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ). Πρόκειται για εταιρείες που απασχολούν έως 250 εργαζομένους και έχουν τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που μπορεί να λάβει κάθε επιχείρηση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 800.000 ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της επιδότησης είναι σι επιχειρήσεις να δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την 31 η Δεκεμβρίου 2020 τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσαν τη 19η Μαρτίου.

Σε ετοιμότητα οι τράπεζες

Από την πλευρά τους. οι τράπεζες δηλώνουν ότι είναι σε ετοιμότητα και θα συμμετάσχουν ενεργά και στο πρόγραμμα εγγυήσεων, με βάση τους όρους που Θα διαμορφωθούν από το υπουργείο Ανάπτυξης, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης, με ευνοϊκούς όρους στις επιχειρήσεις. Καθιστούν, ωστόσο, σαφές ότι τα δάνεια δεν θα δοθούν σε επιχειρήσεις με ιστορικό αθετήσεων πληρωμών, ενώ θα πρέπει να υπολογιστεί πολύ μετρημένα το ρίσκο που θα πάρουν πάνω τους οι τράπεζες. Οι ίδιες προβληματίζονται για το κατά πόσον θα υπάρξει ζήτηση από τις επιχειρήσεις να αναλάβουν νέο δανεισμό, αν εκτιμούν ότι δεν θα έχουν τζίρους και ουσιαστικά θα πρέπει να δανειστούν για να πληρώνουν μισθούς στο προσωπικό τους.

Μέχρι στιγμής οι τράπεζες έχουν ανακοινώσει μέτρα ανακούφισης των επιχειρήσεων που ήταν συνεπείς στις δανειακές τους υποχρεώσεις μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας ή άλλες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019. Στο πλαίσιο αυτό:

Η Alpha Bank, για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που πλήττονται άμεσα και έχουν ενήμερες οφειλές στην τράπεζα έως και τις 31/12/2019 μεταθέτει την καταβολή μέρους ή του συνόλου των δόσεων κεφαλαίου (χρεολύσια) της περιόδου 1/3/2020 έως 30/9/2020 στη λήξη του δανείου τους. Για δάνεια που λήγουν πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 παρέχεται δυνατότητα παράτασης της λήξης έως και για εννέα μήνες χωρίς τροποποίηση των λοιπών όρων του δανείου. Σας μικρές επιχειρήσει η τράπεζα παρέχει προσωρινή διευκόλυνση με αναστολή των δόσεων των δανειακών τους υποχρεώσεων έως και τις 30/6/2020.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει εγκρίνει σχέδιο το οποίο υλοποιεί η Intrum Hellas. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Intrum Hellas χορήγησε σε μικρές επιχειρήσεις αναστολές δόσεων δανείων (κεφάλαιο και τόκους) μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ή το τέλος Δεκεμβρίου 2020 ή και Ιανουαρίου 2021. Στις επιχειρήσεις νομικά πρόσωπα η αναστολή αφορά μόνο το κεφάλαιο, ενώ οι τόκοι θα επιδοτούνται από το Δημόσιο.

Η Eurobank αναστέλλει, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, για τις επιχειρήσεις των κλάδων που συμπεριλαμβάνονται στις ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών, την καταβολή των χρεολυσίων για επιχειρηματικά δάνεια για τουλάχιστον έξι μήνες Με την αναστολή των δόσεων επιμηκύνεται για αντίστοιχο χρονικό διάστημα η διάρκεια του δανείου.

Η Εθνική Τράπεζα έχει ανακοινώσει ότι παρέχει στο σύνολο των επιχειρήσεων που επηρεάζονται από την κρίση τη δυνατότητα να μεταθέσουν την καταβολή μέρους ή και του συνόλου των δόσεων του κεφαλαίου (χρεολύσια) των δανείων τους για την περίοδο 1 3 2020 έως 31/12/2020. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες υπήρξαν επίσης συνεπείς στις υποχρεώσει τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας η Εθνική δίνει τη δυνατότητα να μεταθέσουν την καταβολή του συνόλου των δόσεων του κεφαλαίου (χρεολύσια) των δανείων τους για την περίοδο 1/3/2020 μέχρι 31/12/2020 με αντίστοιχη αύξηση της διάρκειας του δανείου.

news247.gr