Για την επίλυση του τεράστιου κοινωνικού προβλήματος με τις εκκρεμείς συντάξεις απαιτούνται τολμηρές νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Κανένας μάνατζερ δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα, με δεδομένο ότι τα ένσημα και ειδικά αυτά που αφορούν διαδοχική ασφάλιση από διαφορετικά ταμεία για την περίοδο πριν το ’90 βρίσκονται καταχωνιασμένα, ξεχασμένα ή και εξαφανισμένα σε διάφορες αποθήκες.

Κανείς δεν παίρνει ευθύνες να υπογράψει συντάξεις όταν δεν έχει στα χέρια του τα σχετικά έγγραφα.

Βέβαια, οι συνταξιούχοι δεν φταίνε. Γι’ αυτό ας αναλάβουν την ευθύνη οι αρμόδιοι για να τελειώνει αυτό το πρόβλημα, που κρατάει καθηλωμένους εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους.