: Κρατική βοήθεια εκ μέρους της Ελλάδας ύψους 10 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ανθοκαλλιεργητών ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή…

στο πλαίσιο του Προσωρινού Πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού.

«Τα ελληνικά μέτρα των 10 εκατ. ευρώ θα στηρίξουν τους αγρότες στον τομέα της ανθοκαλλιέργειας, που αυτή την περίοδο αντιμετωπίζουν δυσκολίες», δήλωσε η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Μαργκρέιτε Βέστεϊγερ υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού και πρόσθεσε ότι «αυτά τα χρήματα θα βοηθήσουν για την κάλυψη των αμέσων αναγκών ρευστότητας».

Η στήριξη θα είναι προσβάσιμη στις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και δεν θα υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ ανά εταιρία, ενώ τα μέτρα θα ισχύσουν ως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ν.Μ.