: Ριζικές αλλαγές θα έρθουν στον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας από το 2020, καθώς τίθεται σε ισχύ ο νέος τρόπος μέτρησης των εκπομπών ρύπων και κατανάλωσης καυσίμου WLTP.

Με το νέο πρότυπο αυξάνονται σημαντικά τα τέλη κυκλοφορίας, αφού τα περισσότερα αυτοκίνητα εκπέμπουν αυξημένους ρύπους.

Το νέο καθεστώς θα είναι πιο αυστηρό από το προηγούμενο και οδηγεί σε καταγραφή αυξημένων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα σε κάθε όχημα, άρα και σε αύξηση στα τέλη κυκλοφορίας.

Αρχικός στόχος είναι να μην υπάρξει επιβάρυνση για τους κατόχους αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα μετά την 31 Οκτωβρίου 2010. Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα συνεχίσουν να έχουν μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, ενώ άγνωστο είναι τα θα γίνει με τα υβριδικά, αλλά κυρίως με τα παλαιότερα οχήματα.

Το νέο πρότυπο θα έπρεπε να έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου οπότε θα βλέπαμε τις πρώτες αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας του 2020 που θα πρέπει να πληρωθούν ως τις 15 Ιανουαρίου.

Προκειμένου όμως να υπάρξει χρόνος για να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στα τέλη κυκλοφορίας, δόθηκε παράταση έως και τις 29 Φεβρουαρίου 2020.

Το νέο πρότυπο λοιπόν θα εφαρμοστεί και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι θα φέρει υψηλότερα τέλη κυκλοφορίας και για αυτοκίνητα που σήμερα θεωρούνται «καθαρα».

Υπενθυμίζεται ότι τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τους εκπεμπόμενους ρύπους διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρα, για τα οχήματα τα οποία έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα για τα καινούργια και στην Ευρώπη για τα μεταχειρισμένα εισαγόμενα από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά, ως εξής:

0-90 γρ. CO2 – μηδέν ευρώ

91-100 γρ. CO2 – 0,90 ευρώ / γραμ.

101-120 γρ. CO2 – 0,98 ευρώ / γραμ.

121-140 γρ. CO2 – 1,20 ευρώ / γραμ.

141-160 γρ. CO2 – 1,85 ευρώ / γραμ.

161-180 γρ. CO2 – 2,45 ευρώ / γραμ.

181-200 γρ. CO2 – 2,78 ευρώ / γραμ.

201-250 γρ. CO2 – 3,05 ευρώ / γραμ.

Άνω από 251 γρ. CO2 – 3,72 ευρώ / γραμ.

Με την αλλαγή όμως του προτύπου υπολογισμού των ρύπων οι εκπεμπόμενοι ρύποι θα αυξηθούν για τα οχήματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως το νέο σύστημα μετρήσεων ρύπων θα είναι πιο σωστό από το προηγούμενο, καθώς θα καταγράφει του πραγματικούς ρύπους ανά όχημα. Αν για παράδειγμα ένα αυτοκίνητο εκπέμπει 130 γραμμάρια διοξείδιο του άνθρακα, μέχρι σήμερα έπρεπε να πληρώσει τέλη 156 ευρώ.

Ωστόσο, με το νέο πρότυπο υπολογισμού, το ίδιο όχημα θα εμφανίζεται να εκπέμπει 200 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα και ο ιδιοκτήτης του θα κληθεί να πληρώσει 556 ευρώ. Δηλαδή 400 ευρώ παραπάνω.

Τι είναι το WLTP
Το Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, είναι ένας νέος τρόπος υπολογισμού εκπομπής ρύπων κα κατανάλωσης καυσίμου που αντικατέστησε το NEDC τον Σεπτέμβριο του 2017 και βάση προγραμματισμού θατον έχει αντικαταστήσει πλήρως το 2021. Η αλλαγή έγινε για οικολογικούς λόγους καθώς η αύξηση των εκπομπών ρύπων από τα αυτοκίνητα λειτουργούσε αρνητικά ως προς το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ο WLTP προσφέρει πιο ρεαλιστικές μετρήσεις όχι μόνο για το διοξείδιο του άνθρακα, βάση του οποίου βγάινουν και οι τιμές των τεών κυκλοφορίας, αλλά και για τους υπόλοιπους ρύπους.

ieidiseis.gr