ΙΚΥ: Λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του Covid-19, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας και τηλε-εργασία.

Παρ’όλα αυτά, όπως ανακοινώθηκε, έχουν δοθεί και θα δοθούν όσες παρατάσεις απαιτηθούν για το τμήμα των υποτροφιών του ΙΚΥ, που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε υποβολή αιτήσεων και ολοκλήρωση παραδοτέων.

Ακόμη, θα συνεχίσει η ενημέρωση των δικαιούχων φορέων του Erasmus+, που προκύπτει από τα όσα υπαγορεύουν οι σχετικές οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ΙΚΥ καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν μέχρι νεοτέρας τη δια ζώσης προσέλευση στα γραφεία του και να αποστέλλουν τα έγγραφά τους με το ταχυδρομείο και παράλληλα να επισυνάπτονται σε email.

Όσοι θελήσουν να θέσουν κάποιο ερώτημα, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των στελεχών του ΙΚΥ βρίσκονται στη διεύθυνση: https://www.iky.gr/el/epikoinwnia/epikinonia-upeutninoi-tmimaton .

ΑθΚ