Με μία πρωτοφανή απόφαση για την παρούσα χρονική στιγμή, την ώρα μάλιστα που η Ελλάδα ξεκίνησε τις διαδικασίες έκδοσης 5ους Ομολόγου, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης έδωσε εντολή στους κρατικούς φορείς να διαθέσουν στην κυβέρνηση και την τελευταία ικμάδα ρευστότητος που τυχόν τους έχει απομείνει.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών υπέγραψε απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία η κυβέρνηση θα «σαρώσει» κάθε ευρώ από την ρευστότητα των κρατικών φορέων και η οποία μάλιστα προβλέπει «καρατόμηση» των διοικήσεων που δεν συμμορφώνονται.

Γιατί όμως η κυβέρνηση βιάστηκε να προβεί σε μία τέτοια κίνηση; Προφανώς, κυριότερη επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι να τεθούν στη διάθεση της κυβέρνησης όλο τα οικονομικά εχέγγυα ώστε να πετύχει στο προεκλογικό σχέδιο της παροχολογίας και στο δόγμα του «δώστα όλα», ώστε να αντιστρέψει το πολύ κακό κλίμα που υπάρχει στην κοινωνία, ενώ παράλληλα θα διαθέτει πλέον και την κατάλληλη ρευστότητα ώστε να πραγματοποιήσει αιφνιδιαστικά, αν και όταν εκείνη το αποφασίσει, πρόωρες εκλογές.

Η εντολή του οικονομικού επιτελείου είναι σαφής: «Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας», προκειμένου να μεταφέρουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδας, κρατώντας σε τραπεζικούς λογαριασμούς μόνο όσα τους είναι απολύτως αναγκαία για τις τρέχουσες συναλλαγές τους.

Πλέον, οι φορείς θα κινούνται με ορίζοντα δεκαπενθημέρου. Με βάση την απόφαση, το μέγιστο όριο ρευστότητας που οι Φορείς επιτρέπεται να διατηρούν σε λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός Τράπεζας της Ελλάδος, υπολογίζεται σε καθημερινή βάση και ισούται με τις εκτιμώμενες καθαρές ταμειακές ανάγκες του Φορέα (εισπράξεις μείον πληρωμές) για το επόμενο δεκαπενθήμερο. Το δεκαπενθήμερο νοείται σε ημερολογιακούς όρους.

Σε περίπτωση που από τα στοιχεία του Φορέα προκύπτει συστηματική υπέρβαση του μέγιστου ορίου ρευστότητας, ενημερώνεται σχετικά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν στον συγκεκριμένο Φορέα.