Μέρισμα: Τη διανομή μερίσματος από μη διανεμημένα και φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων και συγκεκριμένα 0,03 ευρώ ανά μετοχή ανακοίνωσε στη χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων της η Ι.Κλουκίνας – Ι.Λάππας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, οι λιανικές πωλήσεις της στην Ελλάδα κινήθηκαν σε ικανοποιητικό επίπεδο δεδομένων των συνθηκών της αγοράς, παρά την πτώση της τάξης του 5,6% που προκάλεσε το κλείσιμο των φυσικών καταστημάτων την περίοδο των περιοριστικών μέτρων (lockdown). Σημαντικό μέρος των πωλήσεων της διατηρήθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

Ένας από τους βασικούς στόχους της εταιρείας για το υπόλοιπο του 2020 και το 2021 είναι η εκμετάλλευση της σημαντικής ακίνητης περιουσίας που διαθέτει (αποτίμησης περίπου 45 εκατ. ευρώ, βάσει έκθεσης ορκωτών εκτιμητών) για τη δημιουργία επιπλέον εισοδήματος.

Ο βασικός στρατηγικός στόχος σε ό,τι αφορά στις εμπορικές δραστηριότητες της εταιρείας, είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος, το οποίο αποτελεί το πρώτο σε πωλήσεις κατάστημά της. Τον Οκτώβριο του 2020 αναμένεται να λειτουργήσει και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας στη Ρουμανία. Σε ό,τι αφορά τα φυσικά καταστήματα η εταιρεία θα επικεντρωθεί στα περιφερειακά μεγάλα καταστήματα.