Ο , κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνος, γίνεται παράδειγμα συνεισφέροντας ενεργά στη δράση αποκομιδής απορριμμάτων στη .

Αντιλαμβανόμενος την ανάγκη μείωσης της περιβαλλοντικής μόλυνσης, ο κ. Μάριος Ηλιόπουλος έλαβε την πρωτοβουλία οργάνωσης δράσης αποκομιδής απορριμμάτων σε όλο το νησί, με τη συμβολή συνεργείου 6 ατόμων και 2 ημιφορτηγών.

Επιπρόσθετα, στόχευσε στην αγορά τεσσάρων κάδων απορριμμάτων προς τοποθέτηση στους χώρους στάθμευσης του Αθηνιού και Φηρών, ενώ παράλληλα αντικαθιστά τα πλαστικά είδη μία χρήσης στα πλοία της SeaJets με προϊόντα ανακυκλώσιμων υλικών.

Με τους παραπάνω τρόπους ο Μάριος Ηλιόπουλος σκοπεύει να ευαισθητοποιήσει τόσο τους πολίτες όσο και τους επίσημους φορείς έτσι ώστε η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης να γίνει τρόπος ζωής.