: Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (eetaa.gr), τα οριστικά αποτελέσματα για τους υποψηφίους, οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία για τη χορήγηση πρόσθετων vouchers.

To σύνολο των vouchers που διατέθηκαν στην β’ κατανομή έφτασε στις 33.150, όσες και οι αιτήσεις – βεβαιώσεις που υποβλήθηκαν.

Σημειώνεται ότι τα voucher της 2ης κατανομής θα πρέπει να ενεργοποιηθούν άμεσα και οι φορείς θα πρέπει να αποστείλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την 5η Οκτωβρίου 2018, προκειμένου το πρόγραμμα να αρχίσει να υλοποιείται.

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ