: Δυνατότητα υποβολής αιτήσεως για δίνεται από 3 Αυγούστου 2017 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με εγκύκλιο του (efka.gov.gr), στην οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις του Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62/τ.Α73.5.2017), «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

Με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρεται, οριοθετείται μία οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία για τη συνολική και μακροπρόθεσμη ρύθμιση χρεών των ελληνικών επιχειρήσεων προς τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, με βασικό σκοπό τη διάσωση των βιώσιμων επιχειρήσεων.

Διαβάστε επίσης:   ΕΦΚΑ Ιουνίου 2017: Στο efka.gov.gr οι εισφορές Ιουνίου

Στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών συμμετέχουν ως πιστωτές και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), οι οποίοι εκπροσωπούνται από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), με σκοπό τη διαπραγμάτευση βιώσιμων λύσεων ρύθμισης, πάντα υπό την προϋπόθεση της διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.