: Ξεκίνησε από χθες η αποστολή των πρώτων ειδοποιητήριων με τις νέες «τσουχτερές» του 2017, σε 1,5 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους και αγρότες που υπάγονται από φέτος στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ().

Η καταβολή της εισφοράς θα πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα ενός μήνα, δηλαδή μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, ενώ για πρώτη φορά ο ασφαλισμένος μπορεί να μην πληρώσει το σύνολο του ποσού αλλά έναντι της οφειλής, με το χρωστούμενο ποσό να επιβαρύνεται με ετήσιο τόκο 8%. Βάση υπολογισμού είναι το καθαρό εισόδημα του 2015, ενώ όταν εκκαθαριστεί το εισόδημα του 2016, θα ακολουθήσει συμψηφισμός, γράφει το insider.gr.

Τα «ραβασάκια» με τις εισφορές είναι δισέλιδα, με πλήρη στοιχεία για το καθαρό φορολογητέο εισόδημα, τον ΑΜΚΑ, τις κρατήσεις ανά κλάδο, τη συνολική μηνιαία εισφορά που αναλογεί, καθώς και με 25ψήφιο κωδικό εντολής πληρωμής. Εξάλλου περιλαμβάνουν τις τυχόν επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις για όσους δεν θα καταβάλλουν τα αναγραφόμενα ποσά, όπως και τα πιστωτικά υπόλοιπα για εκείνους που θα πληρώνουν παραπάνω.

Δεν περιλαμβάνονται βεβαιωμένες οφειλές έως τις 31/12/2016, καθώς αυτές με ευθύνη του ΚΕΑΟ θα αποστέλλονται στους οφειλέτες και θα αναρτώνται στους προσωπικούς τους ατομικούς λογαριασμούς. Να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στα στοιχεία και στο μητρώο του ΕΦΚΑ θα γίνεται με τους κωδικούς του Taxis, ενώ σε κάθε συναλλαγή θα αναγράφονται ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ.

Οι εισφορές ανά κλάδο
Η κατώτατη εισφορά για κύρια σύνταξη και υγεία για ελεύθερους επαγγελματίες (πρ. ΟΑΕΕ) και αυτοαπασχολούμενους (πρ. ΕΤΑΑ) καθορίζεται στα 167,95 ευρώ τον μήνα, για νέους επιστήμονες στα 108,17 ευρώ τον μήνα (για 0-2 έτη) και 120,47 ευρώ (για 3-5 έτη), ενώ για αγρότες στα 86,98 ευρώ το μήνα.

Στα «μπλοκάκια» οι επιβαρύνσεις «καίνε» κυρίως τους νέους ασφαλισμένους, μετά το 1993, που είναι μισθωτοί και διατηρούν παράλληλα Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών. Η επιβάρυνση γι’ αυτούς αγγίζει το 27%, εφόσον υπάρχει εισόδημα στο «μπλοκάκι». Αντίθετα, μικρό κέρδος θα έχουν -θεωρητικά- όσοι έχουν μόνο «μπλοκάκι» (πρώην ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ) και δουλεύουν σε έναν ή δύο εργοδότες, αφού θα μοιραστούν το βάρος των εισφορών τους με τους εργοδότες τους (6,67% και 13,33% αντίστοιχα). Ωστόσο για να διεκδικήσουν τον επιμερισμό των εισφορών με τον εργοδότη, πρέπει το εισόδημά τους να προέρχεται από την άσκηση «διαρκούς -και όχι ευκαιριακής- επαγγελματικής δραστηριότητας» και φυσικά να δεχτεί ο εργοδότης να πληρώσει το μερίδιο που του αναλογεί.

Η διαδικασία θα κριθεί εκ του αποτελέσματος, καθώς είναι κάπως περίπλοκη και ορίζει πως κατ’ αρχήν ο ασφαλισμένος θα πρέπει να αναγράψει στο δελτίο που εκδίδει, ότι υπάγεται στη διάταξη του νόμου για τον επιμερισμό των εισφορών. Μέχρι το τέλος του μήνα ο εργοδότης του υποχρεούται να υποβάλει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, κατανέμοντας την αμοιβή ανά μήνα, με βάση τη διάρκεια της σύμβασης. Αν ο εργοδότης δεν υποβάλει ΑΠΔ, το «μπαλάκι» επιστρέφει στον ασφαλισμένο που καταβάλλει όλη την εισφορά (26,95%).

Ελεύθεροι επαγγελματίες, ασφαλισμένοι του πρ. ΟΑΕΕ -έμποροι, αυτοκινητιστές, επιχειρηματίες κ.ά.- χωρίς παράλληλη δραστηριότητα, πληρώνουν 26,95% του καθαρού εισοδήματος, ενώ αυτοαπασχολούμενοι γιατροί, υγειονομικοί, φαρμακοποιοί και λοιποί ασφαλισμένοι του πρ. ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ χωρίς επικουρική ασφάλιση και χωρίς παράλληλη δραστηριότητα: πληρώνουν 30,95%.

Κράτα το