Αντισυνταγματικός ο αποκλεισμός των εν ενεργεία στρατιωτικών από την προκήρυξη! Έχει ήδη κριθεί σε δικαστήρια

Το θέμα είχε τεθεί και κατά την προκήρυξη ειδικών φρουρών το 2011, όπου υπήρχε ανάλογος αποκλεισμός, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν ήδη ευνοϊκές δικαστικές αποφάσεις.

Έτσι αναμένεται χιλιάδες υποψήφιοι να προσφύγουν στα δικαστήρια για να διεκδικήσουν την πρόσληψή τους, εάν το υπουργείο προστασίας του πολίτη δεν συμμορφωθεί και δεν αλλάκει την προκήρυξη.

Το δημοσίευμα της εφημερίδας τα ΝΕΑ του 2011, το οποίο είχε την υπογραφή του εκλεκτού συνταξιούχου σήμερα συναδέλφου Λουκά Δημάκα, και μας έστειλαν αναγνώστες μας,

είναι αρκετά διαφωτιστικό και μάλλον θα παρακινήσει πολλούς να προσβάλλουν τον διαγωνισμό καθώς η απαγόρευση συμμετοχής των εν ενεργεία στρατιωτικών και των στρατιωτών στον διαγωνισμό έχει κριθεί αντισυνταγματική.

Στην προκήρυξη του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η συμμετοχή υποψηφίου που υπηρετεί στις Eνοπλες Δυνάμεις – κώλυμα που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από ντυμένους στο «χακί» νέους που επιδιώκουν αλλαγή επαγγελματικής κατεύθυνσης.

Ωστόσο, το κώλυμα αυτό συμμετοχής των υπηρετούντων στις Ενοπλες Δυνάμεις κρίθηκε αντισυνταγματικό με αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που αφορούσαν υποψήφιους ειδικούς φρουρούς προγενέστερων διαγωνισμών,

οι οποίοι αποκλείστηκαν επειδή υπηρετούσαν ως ΕΠΟΠ κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεών τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας τα ΝΕΑ το 2011 όπως δήλωνε ο δικηγόρος δικηγόρος Πέτρος Αγγελάκης, το δικαστήριο έκρινε

ότι το εν λόγω κώλυμα «αντίκειται στο άρθρο 5 (παρ. 1) του Συντάγματος, που κατοχυρώνει την προσωπική και οικονομική ελευθερία, ως ατομικό δικαίωμα,

καθώς και στην αρχή της αναλογικότητας, διότι εισάγει υπέρμετρο περιορισμό, για τον οποίο δεν προκύπτει ο σκοπός του νομοθέτη και η αναγκαιότητα και ο πρόσφορος χαρακτήρας αυτού για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Επιπλέον αποτελεί αδικαιολόγητα δυσμενή διάκριση σε βάρος των υποψηφίων σε διαγωνισμό πρόσληψης ειδικών φρουρών, σε σχέση με τους υποψήφιους των υπολοίπων Σωμάτων Ασφαλείας, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας».

Ετσι, ακυρώθηκε από το δικαστήριο η άρνηση της διοίκησης να επιτρέψει τη συμμετοχή των ανωτέρω υποψηφίων στον διαγωνισμό πρόσληψης Ειδικών Φρουρών με την αιτιολογία ότι υπηρετούσαν στις Ενοπλες Δυνάμεις.

Οι δικαιωθέντες είχαν προσληφθεί ως ειδικοί φρουροί στην Ελληνική Αστυνομία.

Προϋπόθεση βεβαίως για να μπορέσει κάποιος να προσφύγει στα δικαστήρια είναι να έχει καταθέσει εμπρόθεσμα αίτηση συμμετοχής του στον τρέχοντα διαγωνισμό.

armyvoice.gr