: Πότε ξεκινούν οι Εγγραφές των Πρωτοετών Φοιτητών 2017-2018 Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών: Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι της χώρας σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες. Οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση εγγραφής τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής  του υπουργείου Παιδείας, με τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποίησαν για να αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του μηχανογραφικού δελτίου.

:ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ: Σε περίπτωση κατά την οποία οι επιτυχόντες έχουν χάσει τον κωδικό ασφαλείας τους, θα μπορούν να προβούν σε επανέκδοση των κωδικών τους στη σχολική μονάδα στην οποία και το δημιούργησαν αρχικά. Για τις Μετεγγραφές των Φοιτητών 2017-2018 μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ. Ειδικότερα, πέρυσι οι αιτήσεις για τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών έγιναν ηλεκτρονικά στο διάστημα από 5 Σεπτεμβρίου μέχρι και 12 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να δείτε πάρακάτω τι όριζε η περσινή διαδικασία για τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών. (ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η εγκύκλιος για τις εγγραφές των Πρωτοετών Φοιτητών 2017-2018, για να ενημερωθείτε πρώτοι μόλις δημοσιευθεί πατήστε εδώ). Την ενημερωτική σελίδα των Πρωτοετών Φοιτητών 2017-2018 μπορείτε να την δείτε εδώ. Τι όριζε η περσινή διαδικασία Για το περσινό ακαδημαϊκό έτος οι αιτήσεις έγιναν ηλεκτρονικά στο διάστημα από 5 Σεπτεμβρίου μέχρι και 12 Σεπτεμβρίου 2016. Πατακάτω μπορείτε να δείτε τι όριζε η περσινή διαδικασία για τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών.

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η εγκύκλιος για τις εγγραφές των Πρωτοετών Φοιτητών 2017-2018, για να ενημερωθείτε πρώτοι μόλις δημοσιευθεί πατήστε εδώ). Εγγραφή στο Τμήμα Οι εγγραφές πρωτοετών πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται στα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr. Συνήθως πραγματοποιούνται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Η εγγραφή γίνεται με ενιαίο τρόπο για όλα τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων μέσω πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η αίτηση εγγραφής και η δήλωση των απαραίτητων στοιχείων γίνεται αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Επομένως ΔΕΝ απαιτείται η προσέλευση στη Γραμματεία του Τμήματος. Επίσης κατά την ηλεκτρονική εγγραφή ΔΕΝ απαιτείται υποβολή δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι έχει καταργηθεί σειρά δικαιολογητικών που απαιτούσε η εγγραφή κατά το παρελθόν (Απολυτήριο Λυκείου, Βεβαίωση Πρόσβασης, Ιατρικές Εξετάσεις κ.λπ.),όπως αναφέρουν τα Φοιτητικά Νέα.

Στο Πληροφοριακό Σύστημα Κατά την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα Εγγραφής Πρωτοετών ζητείται ως κωδικός πρόσβασης ο ίδιος κωδικός πρόσβασης (password) που χρησιμοποιήθηκε από τον υποψήφιο ή την υποψήφια κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Επίσης ζητείται ο ΑΜΚΑ (Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής) του προσώπου που εγγράφεται. Μέσω του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ γίνεται αυτόματη προσυμπλήρωση σειράς ατομικών στοιχειών του προσώπου που εγγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα εγγραφής. Συμβουλές για το Φοιτητικό Σπίτι, δείτε εδώ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που τα προσυμπληρωμένα στοιχεία δεν συμφωνούν με αυτά της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, πρέπει άμεσα να διορθωθούν τα στοιχεία του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, μέσω σχετικής αίτησης σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Αφού εμφανιστούν τα διορθωμένα στοιχεία, ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική εγγραφή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Αίτηση διαγραφής από άλλο Τμήμα Εισακτέοι ή εισακτέες που έχουν ήδη εγγραφεί σε άλλο Τμήμα ή Σχολή λόγω πρόσβασής τους κατά τα παρελθόντα έτη οφείλουν να διαγραφούν από αυτό/ή. Το πληροφοριακό σύστημα δίνει την δυνατότητα αυτόματης αίτησης διαγραφής από το/τη προηγούμενο/η Τμήμα/Σχολή.

Οι Γραμματείες των δύο Τμημάτων ενημερώνονται σχετικά και διεκπεραιώνεται η σχετική διαδικασία χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια του/της εγγραφόμενου/ης.