: Η Εξωσωματική Γονιμοποίηση είναι ακίνδυνη και αποτελεσματική μέθοδος, για να αποκτήσουν τα υπογόνιμα ζευγάρια το δικό τους παιδί.

Η Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF, in vitro fertilization) είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά με επιτυχία στον άνθρωπο το 1978 από τους Steptoe και Edwards. Στην IVF, η γονιμοποίηση του ωαρίου από το

σπερματοζωάριο γίνεται στο εργαστήριο, αντί να γίνει στο φυσικό του περιβάλλον, δηλαδή τη σάλπιγγα της γυναίκας. Τα ωάρια όμως είναι της γυναίκας, τα σπερματοζωάρια του άνδρα και τα έμβρυα που προκύπτουν είναι δικά τους.

Οι ενδείξεις για IVF μπορεί να είναι απόλυτες ή/και σχετικές, και να αφορούν τον έναν ή και τους δύο συντρόφους:

Απόλυτες ενδείξεις αποτελούν:

· Η έλλειψη (από εκτομή) ή η απόφραξη των σαλπίγγων κεντρικά ή περιφερικά (υδροσάλπιγγες).

· Η έλλειψη σπερματοζωαρίων (αζωοσπερμία) που απαιτεί χειρουργική λήψη.

· Ο πολύ μικρός αριθμός κινουμένων φυσιολογικών σπερματοζωαρίων (σοβαρή ολιγο-ασθενο-τερατοσπερμία).

Οι σχετικές ενδείξεις είναι πολλές και αφορούν σε:

· Μεγάλη διάρκεια υπογονιμότητας.

· Αυξημένη ηλικία της γυναίκας.

· Ανεξήγητη Υπογονιμότητα.

· Αποτυχία άλλων ηπιότερων μεθόδων (π.χ. πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας για προγραμματισμένη επαφή ή σπερματέγχυση).

· Βαριά ενδομητρίωση.

· Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση για κληρονομικά νοσήματα.

Γιατί χορηγούμε φάρμακα στην Εξωσωματική

Έχει αποδειχθεί ότι τα ποσοστά επιτυχίας κυήσεων στην εξωσωματική γονιμοποίηση αυξάνουν, όταν μεταφέρονται στη μήτρα περισσότερα του ενός έμβρυα καλής ποιότητας.

Όμως, τα έμβρυα που προκύπτουν από εξωσωματική γονιμοποίηση δεν έχουν όλα πάντοτε την επιθυμητή ποιότητα.

Επομένως, για να έχουμε τη δυνατότητα επιλογής των καλύτερων εμβρύων για μεταφορά, χρειάζεται να διαθέτουμε αρκετά έμβρυα, που θα προκύψουν από γονιμοποίηση περισσότερων ωαρίων. Από μελέτες έχει προσδιορισθεί ότι, ο βέλτιστος αριθμός των ωαρίων είναι τα 15, όταν πρόκειται να κάνουμε εμβρυομεταφορά στον ίδιο κύκλο. Η υψηλή αποτελεσματικότητα των τεχνικών κατάψυξης των εμβρύων αλλάζει ριζικά τη θεώρηση της επιτυχίας κυήσεων στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση, καθώς στο «time to pregnancy» (δηλαδή στο πόσο γρήγορα θα μείνει έγκυος μια γυναίκα) προστίθεται το αθροιστικό ποσοστό γεννήσεων, δηλαδή οι γεννήσεις που προκύπτουν υπολογίζοντας το νωπό κύκλο μαζί με όλους τους κατεψυγμένους κύκλους από την ίδια ωοληψία. Καταδεικνύεται δηλαδή, ότι η συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων ωαρίων αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας κυήσεων σε διαδοχικούς κύκλους εμβρυομεταφοράς με κρυοσυντηρημένα έμβρυα.

Τα ωάρια θα συλλεχθούν από πολλά ωοθυλάκια, με τη διαδικασία της ωοληψίας.

Για να έχουμε περίσσεια ωοθυλακίων (επομένως και ωαρίων), εφαρμόζουμε φαρμακευτικά σχήματα (πρωτόκολλα) ελεγχόμενης διέγερσης της λειτουργίας των ωοθηκών, με σκοπό την πολλαπλή ανάπτυξη ωοθυλακίων και επομένως τη λήψη πολλών ωαρίων. Πρέπει να τονιστεί ότι, ο αριθμός των ωαρίων

που θα ληφθούν ποικίλλει και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ωοθηκικές εφεδρείες κάθε γυναίκας.

Τα πρωτόκολλα ήπιας διέγερσης

Σύμφωνα με τους πρόσφατους αναθεωρημένους ορισμούς της Διεθνούς Εταιρείας Ήπιων Προσεγγίσεων στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (International Society for Mild Approaches in Assisted Reproduction – ISMAAR), τα ήπια πρωτόκολλα περιλαμβάνουν:

α) τον φυσικό κύκλο β) τον τροποποιημένο φυσικό κύκλο και γ) τα ήπια πρωτόκολλα

Ήπια διέγερση ωοθηκών

Η διεθνής επιστημονική εταιρεία ISMAAR προτείνει την ήπια διέγερση, ως μια πιο φυσιολογική, προσιτή και ασφαλέστερη προσέγγιση στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση.

Τα πρωτόκολλα ήπιας διέγερσης είναι περισσότερο φιλικά προς την ασθενή, συντομότερα σε διάρκεια, με χαμηλότερο κόστος και λιγότερες επιπλοκές. Πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν ότι, τα πρωτόκολλα ήπιας διέγερσης των ωοθηκών σχετίζονται με καλύτερη ποιότητα ωαρίων, εμβρύων και ενδομητρίου, ενώ τα ποσοστά γεννήσεων φαίνεται να είναι παρόμοια με τα παραδοσιακά πρωτόκολλα.

Τα ήπια πρωτόκολλα διέγερσης συνδυάζονται κυρίως με τη χρήση GnRH ανταγωνιστή.

ΣΠΟΤ: Στην «Ευγονία» χρησιμοποιούμε ηπιότερες δόσεις φαρμάκων σε όλα τα πρωτόκολλα, με σκοπό την ελάχιστη επιβάρυνση της γυναίκας, με βάση τις διεθνείς εξελίξεις και εφαρμόζοντας το evidence-based medicine.

Φυσικός Κύκλος – Τροποποιημένος Φυσικός Κύκλος (M.N.C

Ο Φυσικός Κύκλος Εξωσωματικής Γονιμοποίησης περιλαμβάνει την παρακολούθηση της ανάπτυξης του μοναδικού (κυρίαρχου) ωοθυλακίου χωρίς τη χορήγηση φαρμάκων, με σειρά υπερηχογραφημάτων και ορμονικών εξετάσεων. Η ημέρα της ωοληψίας προγραμματίζεται όταν το ωοθυλάκιο φτάσει στον κατάλληλο βαθμό ωρίμανσης.

Ο αμιγώς Φυσικός Κύκλος συνοδεύεται από χαμηλά ποσοστά επιτυχίας και μεγάλη πιθανότητα ακύρωσης του κύκλου (15% έως 71%) λόγω του υψηλού ποσοστού πρόωρης και άκαιρης ωοθυλακιορρηξίας, καθώς και της αποτυχίας λήψης ωαρίου. Για τους λόγους αυτούς προτιμάται σπάνια, και έχει αντικατασταθεί από τον Τροποποιημένο Φυσικό Κύκλο (MNC modified natural cycle).

Ο Τροποποιημένος Φυσικός Κύκλος (MNC) περιλαμβάνει την παρακολούθηση του μοναδικού ωοθυλακίου κατά τη διάρκεια ενός φυσικού γεννητικού κύκλου, σε συνδυασμό με τη χορήγηση ελάχιστης ποσότητας φαρμάκων για 1-2 ημέρες, Με την προσθήκη των φαρμάκων σε συγκεκριμένες ημέρες του κύκλου, τη σωστή παρακολούθηση, και τις μετρήσεις της ορμόνης που ευθύνεται για την πρόωρη ωορρηξία, αποφεύγεται σε μεγάλο βαθμό η ακύρωση του κύκλου που έχει δυσάρεστες συνέπειες για τη γυναίκα. Ο Τροποποιημένος Φυσικός Κύκλος έχει χαμηλότερο ποσοστό ακύρωσης σε σχέση με τον αμιγώς Φυσικό Κύκλο.

Για το σωστό χειρισμό του Τροποποιημένου Φυσικού Κύκλου αποτελεί σημαντική προϋπόθεση η καλή γνώση και εμπειρία του πρωτοκόλλου των ανταγωνιστών.

Η ομάδα της «Ευγονίας» δημοσίευσε μελέτη σύμφωνα με την οποία ο Τροποποιημένος Φυσικός Κύκλος σχετίζεται με μεγαλύτερη πιθανότητα γεννήσεων εν συγκρίσει με συμβατικό πρωτόκολλο και χρήση υψηλών δόσεων γοναδοτροπινών σε γυναίκες με πτωχή ανταπόκριση των ωοθηκών (Lainas et al 2015).

Ενδείξεις αποτελούν:

· η πτωχή ανταπόκριση των ωοθηκών μετά τη χρήση συμβατικών πρωτοκόλλων διέγερσης με υψηλές δόσεις γοναδοτροπινών (που δε σχετίζεται πάντα με την ηλικία της γυναίκας),

· οι πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες,

· η επιθυμία αποφυγής φαρμάκων και

· κάποιες εξαιρετικά σπάνιες αντενδείξεις φαρμακευτικής διέγερσης.

Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα Φυσικού και Τροποποιημένου Φυσικού Κύκλου

Πλεονεκτήματα:

l Μειωμένο κόστος

l Πολύ χαμηλό ρίσκο για ΣΥΩ

l Μειώση του κινδύνου πολύδυμης κύησης

l Μειωμένο ψυχολογικό και σωματικό στρες

l Μικρή έως καθόλου δόση γοναδοτροπινών

l **Μέθοδος εκλογής για ζευγάρια που δεν επιθυμούν κατάψυξη εμβρύων

l Μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση πριν τη δωρεά ωαρίων σε πτωχές ανταποκρίτριες με Bologna κριτήρια

l Σχετίζεται με 4 φορές υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων σε σύγκριση με τις υψηλές δόσεις γοναδοτροπινών

Μειονεκτήματα:

l Υψηλό ποσοστό ακύρωσης κύκλων (15% έως 71%)

l Περίπου 50-70% των Φυσικών ή Τροποποιημένων ΦΚ δεν θα φτάσει σε εμβρυομεταφορά

l Χαμηλότερες πιθανότητες γέννησης για κάθε αρχόμενο κύκλο. Απαιτούνται έως και τέσσερις (4) φορές περισσότεροι Φ.Κ. ή Τροποποιημένοι Φ.Κ. προκειμένου να επιτευχθεί η γέννηση ενός ζώντος νεογνού σε σύγκριση με την κλασική διέγερση στην Εξωσωματική.

l Αυξημένος χρόνος επίτευξης εγκυμοσύνης (Time To Pregnancy, TTP). Συγκεκριμένα, το αθροιστικό ποσοστό εγκυμοσύνης μπορεί να φτάσει στο 44,4% ανά ασθενή, μετά από εννέα (9) Τροποποιημένους Φυσικούς Κύκλους.

l Πολλαπλοί ΦΚ ή Τροποποιημένοι ΦΚ μπορεί να είναι απαραίτητοι για να επιτευχθούν ποσοστά κύησης αντίστοιχα με εκείνα της κλασικής διέγερσης.

l Ο ΦΚ ή Τροποποιημένος ΦΚ δε φαίνεται να προσφέρει οικονομικό όφελος σε σχέση με την ελεγχόμενη διέγερση των ωοθηκών

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.eugonia.com