– Φορολογικές δηλώσεις 2019: Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1302/2019 για την εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

Σύμφωνα με την απόφαση:

ΦΕΚ – Η απόφαση για παράταση δηλώσεων 2019 – “1. Οι  2018 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, υποβάλλονται εμπρόθεσμα χωρίς κυρώσεις μέχρι την 30η Ιουλίου 2019.

2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και των οποίων η προθεσμία δεν έχει λήξει, υποβάλλονται εμπρόθεσμα χωρίς κυρώσεις μέχρι την 30η Ιουλίου 2019.”

Άσκηση διορθωτικών εξουσιών της Αρχής βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) για επιλογή και εφαρμογή ακατάλληλης νομικής βάσης και παραβίαση της αρχής της λογοδοσίας από εταιρία

 Τι αλλάζει στις δόσεις μετά την παράταση των φορολογικών δηλώσεων

– Δείτε αναλυτικά ανά κατηγορία

Νέα παράταση έως σήμερα,30 Ιουλίου έδωσε το υπουργείο Οικονομικών για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι, μετά την παράταση αυτή που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών, οι ημερομηνίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και καταβολής του φόρου διαμορφώνονται ως εξής:

-Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες (30 Ιουλίου)

Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να υποβάλουν έως σήμερα, 30 Ιουλίου τις φορολογικές δηλώσεις τους στο taxisnet για το φορολογικό έτος 2018. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έληγε χθες,29 Ιουλίου. Το ίδιο ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα και για τις νομικές οντότητες.

-Ειδική κατηγορία Φυσικών και νομικών οντοτήτων (16 Αυγούστου του 2019 )

Τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία θα πρέπει να υποβάλουν έως τις 16 Αυγούστου του 2019 τη φορολογική δήλωση τους για το φορολογικό έτος 2018 στο taxisnet.

Οι δόσεις

-Τα φυσικά πρόσωπα

( τρεις δόσεις )

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο εισοδήματος εφάπαξ ή να τον εξοφλήσουν σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα πρέπει να καταβληθεί έως αύριο, 31 Ιουλίου, η δεύτερη δόση έως τις 30 Σεπτεμβρίου και η τρίτη μέχρι τις 29 Νοεμβρίου.

(δύο δόσεις)

Ωστόσο τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία θα πρέπει να εξοφλήσουν τον φόρο εισοδήματος σε δύο ίσες διμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου και η δεύτερη έως τις 29 Νοεμβρίου.

-Τα νομικά πρόσωπα

( πριν τις 28 Μαΐου-6 δόσεις )

Τα νομικά πρόσωπα που υπέβαλαν τη φορολογική δήλωση τους πριν την έκδοση της απόφασης(Α.12.22/2019) της 28 Μαΐου του 2019 της τότε υφυπουργού Οικονομικών, Κατερίνας Παπανάτσιου για την παράταση των φορολογικών δηλώσεων θα πρέπει να εξοφλήσουν τον φόρο εισοδήματος σε 6 ίσες διμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα πρέπει να καταβληθεί έως αύριο, 31 Ιουλίου, η δεύτερη δόση έως τις 30 Αυγούστου, η τρίτη μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, η τέταρτη έως τις 31 Οκτωβρίου, η πέμπτη έως τις 29 Νοεμβρίου και η έκτη έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2019.

(μετά τις 28 Μαΐου –πέντε δόσεις)

Τα νομικά πρόσωπα που υπέβαλαν τη φορολογική δήλωση τους μετά την έκδοση της απόφασης(Α.12.22/2019) της 28 Μαΐου του 2019 της τότε υφυπουργού Οικονομικών, Κατερίνας Παπανάτσιου για την παράταση των φορολογικών δηλώσεων θα πρέπει να εξοφλήσουν τον φόρο εισοδήματος σε 5 ίσες διμηνιαίες δόσεις,εκ των οποίων η πρώτη θα πρέπει να καταβληθεί έως αύριο, 30 Αυγούστου, η δεύτερη δόση έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η τρίτη μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, η τέταρτη έως τις 29 Νοεμβρίου , η πέμπτη έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2019.

Οι φορολογικές δηλώσεις μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου

Επισημαίνεται ότι οι φορολογικές δηλώσεις που μπορούν να υποβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου χωρίς κυρώσεις είναι εξής κατηγορίες;

α) των αγροτών που λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις, εφόσον οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εκ του λόγου αυτού δεν ήταν δυνατή η υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης για το εισόδημα αυτό. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

β) των αποβιωσάντων. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από τους κληρονόμους.

γ) των φορολογικών κατοίκων Ελλάδος που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στο εξωτερικό. Η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και το αργότερο έως τις 31.12.2019

Επιβολή χρηματικού προστίμου 150,000 ευρώ σε εταιρία

Η Αρχή, με αφορμή καταγγελία, διερεύνησε αυτεπαγγέλτως τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων της εταιρίας «……………… Α.Ε.» (…………..), σύμφωνα με την οποία οι ανωτέρω εξαναγκάσθηκαν στην παροχή συγκατάθεσης προκειμένου να λάβει χώρα επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τρεις (3) διακριτούς σκοπούς.

Η Αρχή έκρινε ότι η εταιρία ……….. ως υπεύθυνος επεξεργασίας:

1) υπέβαλε σε μη σύννομη επεξεργασία, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 1 εδ. α’ περ. α’ ΓΚΠΔ (αρχή νομιμότητας), τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων της, καθώς εφάρμοσε ακατάλληλη νομική βάση κατ’ άρ. 6 παρ. 1 εδ. α’ ΓΚΠΔ (συγκατάθεση) αντί των κατάλληλων νομικών βάσεων της εκτέλεσης της σύμβασης, της συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωση και του υπέρτερου έννομου συμφέροντος (άρ. 6 παρ. 1 εδ. β’, γ’ και στ’ ΓΚΠΔ).

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews

2) υπέβαλε σε μη θεμιτή και χωρίς διαφανή τρόπο, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 1 εδ. α’ περ. β’ και γ’ ΓΚΠΔ (αρχή αντικειμενικότητας και διαφάνειας), τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων της, καθώς τους δημιούργησε την εσφαλμένη εντύπωση ότι τα επεξεργάζεται κατ’ εφαρμογή της νομικής βάσης της συγκατάθεσης κατ’ άρ. 6 παρ. 1 εδ. α’ ΓΚΠΔ, ενώ στην πράξη τα επεξεργάσθηκε με άλλη νομική βάση, για την οποία ουδέποτε ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι.

3) ως υπεύθυνος επεξεργασίας, αν και έφερε την ευθύνη, δεν ήταν σε θέση να τηρήσει και να αποδείξει τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 ΓΚΠΔ κατά παράβαση της προβλεπόμενης από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 ΓΚΠΔ αρχής της λογοδοσίας, επιπλέον δε, μετέφερε το βάρος της συμμόρφωσης στους εργαζομένους.

Μετά τη διαπίστωση των παραβιάσεων του ΓΚΠΔ, η Αρχή αποφάσισε την κατ’ άρ. 58 παρ. 2 ΓΚΠΔ άσκηση των διορθωτικών της εξουσιών, στη συγκεκριμένη περίπτωση με την επιβολή διορθωτικών μέτρων, και αποφάσισε να δώσει εντολή στην εταιρία ως υπεύθυνο επεξεργασίας εντός τριών (3) μηνών:
– να καταστήσει τις πράξεις επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων της, όπως περιγράφονται στο υποβληθέν από την ίδια Παράρτημα Ι, σύμφωνες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ,
– να αποκαταστήσει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 1 εδ. α’ και παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 1 ΓΚΠΔ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο σκεπτικό της απόφασης,
– να αποκαταστήσει εν συνεχεία και την ορθή εφαρμογή των λοιπών διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 1 εδ. β-στ’ ΓΚΠΔ στο μέτρο που η διαπιστωθείσα παραβίαση επηρεάζει την εσωτερική οργάνωση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο μέτρο στο πλαίσιο της αρχής της λογοδοσίας.

Επιπλέον δε, επειδή τα ανωτέρω διορθωτικά μέτρα δεν επαρκούν από μόνα τους για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης με τις παραβιασθείσες διατάξεις του ΓΚΠΔ, η Αρχή επέβαλε, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 58 παρ. 2 εδ. θ’ ΓΚΠΔ, χρηματικό πρόστιμο κατ’ άρ. 83 ΓΚΠΔ, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ ως αποτελεσματική, αναλογική και αποτρεπτική διοικητική κύρωση.

Η απόφαση και η σχετική σύνοψη είναι διαθέσιμες στο www.dpa.gr → «Αποφάσεις»

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2019 Επιβεβαίωση tilegrafimanews.gr: Παράταση έως τις 30 Ιουλίου

Παράταση δηλώσεων 2019: Πρόστιμα έως 500 ευρώ – Προς νέα παράταση