Ο οίκος προτείνει μεταξύ των άλλων την ίδρυση νέων θυγατρικών για παραγωγή προγράμματος (ΕΡΤ Studios) αλλά και για προώθηση νέων τεχνολογιών και έρευνας (ΕΡΤ R&D).

Επίσης, προτείνει τη μείωση του αριθμού των περιφερειακών σταθμών από 19 σε 11 κύριους, την επένδυση στην ελληνική μυθοπλασία και την κατάρτιση σταθερού προγράμματος ανά κανάλι, αλλά και την ανάλυση κόστους/αποτελέσματος, για να προσδιοριστεί ποιες εργασίες θα γίνονται με εξωτερική ανάθεση (π.χ., όσον αφορά το πρόγραμμα).

Στα εργασιακά, ο Οίκος προτείνει τη θέσπιση διαδικασίας διαδοχής προσωπικού, εντοπισμού των κενών στο εσωτερικό του οργανισμού αλλά και κανόνων που θα οδηγούν στη λήξη απασχόλησης των εργαζομένων, όταν συντρέχουν οι νομικές και θεσμικές απαιτήσεις.

Και, τέλος, την εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως η Grant Thornton στο σχέδιο της προβλέπει, και την απόσπαση της εμπορικής διεύθυνσης από τη Γενική Διεύθυνση Τηλεόρασης και την τοποθέτησή της σε άλλη οργανωτική ομάδα, για να λειτουργεί αυτόνομα, ώστε να εποπτεύει το σύνολο του οργανισμού.