Η σου « χαρίζει » παιδιά ! Με την κρυοσυντήρηση παγώνουμε τον χρόνο  – – Διαφύλαξη γονιμότητας

Με την μέθοδο της κρυοσυντήρησης ωαρίων έχουμε πλέον την δυνατότητα να “παγώσουμε τον χρόνο”

Όσες γυναίκες επιθυμούν να γίνουν μητέρες σε μεγαλύτερη ηλικία έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακάμψουν το εμπόδιο του χρόνου, αξιοποιώντας τη δυνατότητα της κατάψυξης των ωαρίων τους.

Η διαφύλαξη της γονιμότητας επιτυγχάνεται με την κρυοσυντήρηση των ωαρίων στους -196οC, διατηρώντας έτσι την βιολογική ηλικία της γυναίκας ακριβώς τη στιγμή της κατάψυξης.

Η ιδανική ηλικία για κατάψυξη ωάριων είναι μεταξύ 25-36 ετών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας δεν μπορούν να προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Σαφώς, όσο νεότερη είναι η γυναίκα, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα και μεγαλύτερος ο αριθμός των ωάριων που παράγονται, με κατ’ επέκταση περισσότερες πιθανότητες για μια μελλοντική εγκυμοσύνη.

Η κατάψυξη ωαρίων ενδείκνυται ως μέθοδος διαφύλαξης της γονιμότητας για γυναίκες που επιθυμούν να αναβάλλουν την προσπάθεια τεκνοποίησης για το μέλλον, για κοινωνικούς ή επαγγελματικούς λόγους. Η μέθοδος προτείνεται επίσης για ιατρικούς λόγους, όπως η πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια, υποβολή σε χημειοθεραπεία, ωοθηκεκτομή, ή σε περιπτώσεις απουσίας σπερματοζωαρίων από το σπερματικό δείγμα ή τη βιοψία όρχεως του συντρόφου την ημέρα της ωοληψίας .

Στην «Ευγονία», ακολουθώντας τις παγκόσμιες επιστημονικές εξελίξεις, εφαρμόζουμε τη μέθοδο της υαλοποίησης (vitrification) για την κατάψυξη ωαρίων με απόλυτη ασφάλεια και υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Πως γίνεται η διαδικασία;

Η κατάψυξη ωαρίων πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης με λήψη φαρμακευτικής αγωγής για διέγερση των ωοθηκών.

Για την κατάψυξη ωαρίων είναι απαραίτητη η διέγερση των ωοθηκών με σκοπό τη λήψη πολλαπλών ωαρίων κατά την ωοληψία, όπως ακριβώς και σε έναν τυπικό κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η μόνη διαφορά είναι ότι, μετά την ωοληψία, δεν πραγματοποιείται γονιμοποίηση των ωάριων από το σπέρμα, ούτε εμβρυομεταφορά. Τα ωάρια που συλλέγονται ελέγχονται για την ωριμότητά τους, και στη συνέχεια, τα ώριμα (γονιμοποιήσιμα) ωάρια καταψύχονται με τη μέθοδο της υαλοποίησης και φυλάσσονται σε υγρό άζωτο, σε θερμοκρασία -196οC, μέχρι η ασθενής να ζητήσει την απόψυξη και γονιμοποίησή τους. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η διάρκεια της κρυοσυντήρησης των ωαρίων είναι 5 έτη, με δυνατότητα παράτασης για άλλα 5 έτη.

Στην «Ευγονία» χρησιμοποιούμε πρωτόκολλα ήπιας ελεγχόμενης διέγερσης των ωοθηκών που είναι πιο φιλικά γιατί χαρακτηρίζονται από λιγότερες ενέσεις, μικρότερη συνολική δόση, σύντομη διάρκεια, λιγότερη δυσφορία. Η όλη διαδικασία κρατάει 8-10 ημέρες και περιλαμβάνει υπερηχογραφήματα και εξετάσεις αίματος ανά 2-3 ημέρες, ενώ μετά την ωοληψία οι γυναίκες επιστρέφουν στις δραστηριότητές τους ακόμα και την ίδια ημέρα.

Στην «Ευγονία» χρησιμοποιείται ειδική φαρμακευτική αγωγή για την τελική ωρίμανση των ωαρίων που εξασφαλίζει μεγαλύτερο ποσοστό ώριμων ωαρίων, λιγότερη δυσφορία, και αυξημένη ασφάλεια με εξαφάνιση του συνδρόμου υπερδιέγερσης ωοθηκών .

Είναι ασφαλής η κατάψυξη ωαρίων;

Η κατάψυξη ωαρίων παρέμενε για πολλά χρόνια μια πρόκληση για τον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καθώς η χαμηλή επιβίωση και χαμηλή γονιμοποίηση των ωαρίων με τη χρήση παλαιότερων τεχνικών, είχε ως επακόλουθο τα χαμηλά ποσοστά κυήσεων.

Πρόσφατα, με την εφαρμογή της υαλοποίησης (vitrification), η κατάψυξη των ωαρίων συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά επιβίωσης, γονιμοποίησης, εμβρυϊκής ποιότητας, τα οποία βέβαια έχουν ως αποτέλεσμα και υψηλότερα ποσοστά κύησης. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι επιπλοκές κατά τη διάρκεια της κύησης, καθώς και η υγεία των παιδιών που γεννήθηκαν από κατεψυγμένα και νωπά ωάρια φαίνεται να είναι παρόμοια.

Όσον αφορά την ασφάλεια των γυναικών που λαμβάνουν ορμονική διέγερση, σύμφωνα με μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες σε εκατοντάδες χιλιάδες γυναικών που έλαβαν αγωγή με ορμόνες και υποβλήθηκαν σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης και σε γυναίκες που δεν έλαβαν ορμόνες, δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην επίπτωση καρκίνου του μαστού. Βέβαια, οι ορμόνες θα πρέπει να χορηγούνται στις μικρότερες δυνατές δόσεις και για τη μικρότερη δυνατή διάρκεια, όπως πρεσβεύουν οι σύγχρονες τάσεις στον τομέα της ενδοκρινολογίας της αναπαραγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της «Ευγονίας» https://www.eugonia.com.gr/el/services/kryosyntirisi/kryosyntirisi-oarion

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εξωσωματική Γονιμοποίηση είναι ακίνδυνη και αποτελεσματική μέθοδος, για να αποκτήσουν τα υπογόνιμα ζευγάρια το δικό τους παιδί.

Η Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF, in vitro fertilization) είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά με επιτυχία στον άνθρωπο το 1978 από τους Steptoe και Edwards. Στην IVF, η γονιμοποίηση του ωαρίου από το σπερματοζωάριο γίνεται στο εργαστήριο, αντί να γίνει στο φυσικό του περιβάλλον, δηλαδή τη σάλπιγγα της γυναίκας. Τα ωάρια όμως είναι της γυναίκας, τα σπερματοζωάρια του άνδρα και τα έμβρυα που προκύπτουν είναι δικά τους.

Οι ενδείξεις για IVF μπορεί να είναι απόλυτες ή/και σχετικές, και να αφορούν τον έναν ή και τους δύο συντρόφους:

Απόλυτες ενδείξεις αποτελούν:

· Η έλλειψη (από εκτομή) ή η απόφραξη των σαλπίγγων κεντρικά ή περιφερικά (υδροσάλπιγγες).

· Η έλλειψη σπερματοζωαρίων (αζωοσπερμία) που απαιτεί χειρουργική λήψη.

· Ο πολύ μικρός αριθμός κινουμένων φυσιολογικών σπερματοζωαρίων (σοβαρή ολιγο-ασθενο-τερατοσπερμία).

Οι σχετικές ενδείξεις είναι πολλές και αφορούν σε:

· Μεγάλη διάρκεια υπογονιμότητας.

· Αυξημένη ηλικία της γυναίκας.

· Ανεξήγητη Υπογονιμότητα.

· Αποτυχία άλλων ηπιότερων μεθόδων (π.χ. πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας για προγραμματισμένη επαφή ή σπερματέγχυση).

· Βαριά ενδομητρίωση.

· Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση για κληρονομικά νοσήματα.

Γιατί χορηγούμε φάρμακα στην Εξωσωματική

Έχει αποδειχθεί ότι τα ποσοστά επιτυχίας κυήσεων στην εξωσωματική γονιμοποίηση αυξάνουν, όταν μεταφέρονται στη μήτρα περισσότερα του ενός έμβρυα καλής ποιότητας.

Όμως, τα έμβρυα που προκύπτουν από εξωσωματική γονιμοποίηση δεν έχουν όλα πάντοτε την επιθυμητή ποιότητα.

Επομένως, για να έχουμε τη δυνατότητα επιλογής των καλύτερων εμβρύων για μεταφορά, χρειάζεται να διαθέτουμε αρκετά έμβρυα, που θα προκύψουν από γονιμοποίηση περισσότερων ωαρίων. Από μελέτες έχει προσδιορισθεί ότι, ο βέλτιστος αριθμός των ωαρίων είναι τα 15, όταν πρόκειται να κάνουμε εμβρυομεταφορά στον ίδιο κύκλο. Η υψηλή αποτελεσματικότητα των τεχνικών κατάψυξης των εμβρύων αλλάζει ριζικά τη θεώρηση της επιτυχίας κυήσεων στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση, καθώς στο «time to pregnancy» (δηλαδή στο πόσο γρήγορα θα μείνει έγκυος μια γυναίκα) προστίθεται το αθροιστικό ποσοστό γεννήσεων, δηλαδή οι γεννήσεις που προκύπτουν υπολογίζοντας το νωπό κύκλο μαζί με όλους τους κατεψυγμένους κύκλους από την ίδια ωοληψία. Καταδεικνύεται δηλαδή, ότι η συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων ωαρίων αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας κυήσεων σε διαδοχικούς κύκλους εμβρυομεταφοράς με κρυοσυντηρημένα έμβρυα.

Τα ωάρια θα συλλεχθούν από πολλά ωοθυλάκια, με τη διαδικασία της ωοληψίας.

Για να έχουμε περίσσεια ωοθυλακίων (επομένως και ωαρίων), εφαρμόζουμε φαρμακευτικά σχήματα (πρωτόκολλα) ελεγχόμενης διέγερσης της λειτουργίας των ωοθηκών, με σκοπό την πολλαπλή ανάπτυξη ωοθυλακίων και επομένως τη λήψη πολλών ωαρίων. Πρέπει να τονιστεί ότι, ο αριθμός των ωαρίων που θα ληφθούν ποικίλλει και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ωοθηκικές εφεδρείες κάθε γυναίκας.

Τα πρωτόκολλα ήπιας διέγερσης

Σύμφωνα με τους πρόσφατους αναθεωρημένους ορισμούς της Διεθνούς Εταιρείας Ήπιων Προσεγγίσεων στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (International Society for Mild Approaches in Assisted Reproduction – ISMAAR), τα ήπια πρωτόκολλα περιλαμβάνουν:

α) τον φυσικό κύκλο β) τον τροποποιημένο φυσικό κύκλο και γ) τα ήπια πρωτόκολλα

Ήπια διέγερση ωοθηκών

Η διεθνής επιστημονική εταιρεία ISMAAR προτείνει την ήπια διέγερση, ως μια πιο φυσιολογική, προσιτή και ασφαλέστερη προσέγγιση στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση.

Τα πρωτόκολλα ήπιας διέγερσης είναι περισσότερο φιλικά προς την ασθενή, συντομότερα σε διάρκεια, με χαμηλότερο κόστος και λιγότερες επιπλοκές. Πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν ότι, τα πρωτόκολλα ήπιας διέγερσης των ωοθηκών σχετίζονται με καλύτερη ποιότητα ωαρίων, εμβρύων και ενδομητρίου, ενώ τα ποσοστά γεννήσεων φαίνεται να είναι παρόμοια με τα παραδοσιακά πρωτόκολλα.

Τα ήπια πρωτόκολλα διέγερσης συνδυάζονται κυρίως με τη χρήση GnRH ανταγωνιστή.

Στην «Ευγονία» χρησιμοποιούμε ηπιότερες δόσεις φαρμάκων σε όλα τα πρωτόκολλα, με σκοπό την ελάχιστη επιβάρυνση της γυναίκας, με βάση τις διεθνείς εξελίξεις και εφαρμόζοντας το evidence-based medicine.

Φυσικός Κύκλος – Τροποποιημένος Φυσικός Κύκλος (M.N.C

Ο Φυσικός Κύκλος Εξωσωματικής Γονιμοποίησης περιλαμβάνει την παρακολούθηση της ανάπτυξης του μοναδικού (κυρίαρχου) ωοθυλακίου χωρίς τη χορήγηση φαρμάκων, με σειρά υπερηχογραφημάτων και ορμονικών εξετάσεων. Η ημέρα της ωοληψίας προγραμματίζεται όταν το ωοθυλάκιο φτάσει στον κατάλληλο βαθμό ωρίμανσης.

Ο αμιγώς Φυσικός Κύκλος συνοδεύεται από χαμηλά ποσοστά επιτυχίας και μεγάλη πιθανότητα ακύρωσης του κύκλου (15% έως 71%) λόγω του υψηλού ποσοστού πρόωρης και άκαιρης ωοθυλακιορρηξίας, καθώς και της αποτυχίας λήψης ωαρίου. Για τους λόγους αυτούς προτιμάται σπάνια, και έχει αντικατασταθεί από τον Τροποποιημένο Φυσικό Κύκλο (MNC modified natural cycle).

Ο Τροποποιημένος Φυσικός Κύκλος (MNC) περιλαμβάνει την παρακολούθηση του μοναδικού ωοθυλακίου κατά τη διάρκεια ενός φυσικού γεννητικού κύκλου, σε συνδυασμό με τη χορήγηση ελάχιστης ποσότητας φαρμάκων για 1-2 ημέρες, Με την προσθήκη των φαρμάκων σε συγκεκριμένες ημέρες του κύκλου, τη σωστή παρακολούθηση, και τις μετρήσεις της ορμόνης που ευθύνεται για την πρόωρη ωορρηξία, αποφεύγεται σε μεγάλο βαθμό η ακύρωση του κύκλου που έχει δυσάρεστες συνέπειες για τη γυναίκα. Ο Τροποποιημένος Φυσικός Κύκλος έχει χαμηλότερο ποσοστό ακύρωσης σε σχέση με τον αμιγώς Φυσικό Κύκλο.

Για το σωστό χειρισμό του Τροποποιημένου Φυσικού Κύκλου αποτελεί σημαντική προϋπόθεση η καλή γνώση και εμπειρία του πρωτοκόλλου των ανταγωνιστών.

Η ομάδα της «Ευγονίας» δημοσίευσε μελέτη σύμφωνα με την οποία ο Τροποποιημένος Φυσικός Κύκλος σχετίζεται με μεγαλύτερη πιθανότητα γεννήσεων εν συγκρίσει με συμβατικό πρωτόκολλο και χρήση υψηλών δόσεων γοναδοτροπινών σε γυναίκες με πτωχή ανταπόκριση των ωοθηκών (Lainas et al 2015).

Ενδείξεις αποτελούν:

· η πτωχή ανταπόκριση των ωοθηκών μετά τη χρήση συμβατικών πρωτοκόλλων διέγερσης με υψηλές δόσεις γοναδοτροπινών (που δε σχετίζεται πάντα με την ηλικία της γυναίκας),

· οι πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες,

· η επιθυμία αποφυγής φαρμάκων και

· κάποιες εξαιρετικά σπάνιες αντενδείξεις φαρμακευτικής διέγερσης.

Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα Φυσικού και Τροποποιημένου Φυσικού Κύκλου

Πλεονεκτήματα:

l Μειωμένο κόστος

l Πολύ χαμηλό ρίσκο για ΣΥΩ

l Μειώση του κινδύνου πολύδυμης κύησης

l Μειωμένο ψυχολογικό και σωματικό στρες

l Μικρή έως καθόλου δόση γοναδοτροπινών

l **Μέθοδος εκλογής για ζευγάρια που δεν επιθυμούν κατάψυξη εμβρύων

l Μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση πριν τη δωρεά ωαρίων σε πτωχές ανταποκρίτριες με Bologna κριτήρια

l Σχετίζεται με 4 φορές υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων σε σύγκριση με τις υψηλές δόσεις γοναδοτροπινών

Μειονεκτήματα:

l Υψηλό ποσοστό ακύρωσης κύκλων (15% έως 71%)

l Περίπου 50-70% των Φυσικών ή Τροποποιημένων ΦΚ δεν θα φτάσει σε εμβρυομεταφορά

l Χαμηλότερες πιθανότητες γέννησης για κάθε αρχόμενο κύκλο. Απαιτούνται έως και τέσσερις (4) φορές περισσότεροι Φ.Κ. ή Τροποποιημένοι Φ.Κ. προκειμένου να επιτευχθεί η γέννηση ενός ζώντος νεογνού σε σύγκριση με την κλασική διέγερση στην Εξωσωματική.

l Αυξημένος χρόνος επίτευξης εγκυμοσύνης (Time To Pregnancy, TTP). Συγκεκριμένα, το αθροιστικό ποσοστό εγκυμοσύνης μπορεί να φτάσει στο 44,4% ανά ασθενή, μετά από εννέα (9) Τροποποιημένους Φυσικούς Κύκλους.

l Πολλαπλοί ΦΚ ή Τροποποιημένοι ΦΚ μπορεί να είναι απαραίτητοι για να επιτευχθούν ποσοστά κύησης αντίστοιχα με εκείνα της κλασικής διέγερσης.

l Ο ΦΚ ή Τροποποιημένος ΦΚ δε φαίνεται να προσφέρει οικονομικό όφελος σε σχέση με την ελεγχόμενη διέγερση των ωοθηκών

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.eugonia.com

Ανδρικός Παράγοντας

Ο ανδρικός παράγων είναι η κύρια αιτία υπογονιμότητας σε ποσοστό 20-26% των ζευγαριών. Η ανάλυση του σπέρματος (σπερμοδιάγραμμα) αποτελεί την κύρια μέθοδο εκτίμησης της ανδρικής υπογονιμότητας.

Η εμπειρία των εμβρυολόγων της Ευγονίας και η πιστή εφαρμογή του πρόσφατου εγχειριδίου του Π.Ο.Υ εγγυάται ακριβές αποτέλεσμα και τεκμηριωμένη ερμηνεία. Εκτιμώνται: ο αριθμός (συγκέντρωση), η κινητικότητα, η μορφολογία των σπερματοζωαρίων.

Στην Μονάδα μας αντιμετωπίζουμε με επιτυχία την ανδρική υπογονημότητα με :

Ø Μικρογονιμοποίηση (ICSI, intra cytoplasmic sperm injection). Για να γίνει η γονιμοποίηση χρειάζεται μόνον ένα κινητό σπερματοζωάριο ανά ώριμο ωάριο.

Ø Χειρουργική λήψη σπέρματος σε περίπτωση αζωοσπερμίας, σε συνεργασία με εξιδεικευμένους ουρολόγους

Ø Προκλητή εκσπερμάτιση με ηλεκτροδιέγερση σε άτομα με κακώσεις της σπονδυλικής στήλης (παραπληγία – τετραπληγία)

Ø Κρυοσυντήρηση σπερματοζωαρίων σε περιπτώσεις σοβαρής ολιγοσπερμίας η προβλημάτων εκσπερμάτισης

Με τη μικρογονιμοποίηση μπορούν να γίνουν πατέρες, άνδρες με σοβαρά προβλήματα στην ποιότητα του σπέρματος (μειωμένος αριθμός, χαμηλή κινητικότητα, κακή μορφολογία ή προβλήματα εκσπερμάτισης), οι οποίοι στο πρόσφατο παρελθόν δεν είχαν καμία τέτοια ελπίδα

Καινοτομία στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Καινοτόμος Ψηφιακή Εφαρμογή από την ΜΙΥΑ «Ευγονία» και το ΑΠΘ διακρίνεται σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καινοτομιών στον τομέα της Υγείας

Μία καινοτόμος, ερευνητική ελληνική πρόταση, το PredictOHSS η οποία εκπονήθηκε από την Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) «Ευγονία» και τη Μονάδα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής του ΑΠΘ, διακρίθηκε και θα λάβει καθοδήγηση και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καινοτόμων Ιατρικών Εφαρμογών (European Institute of Innovation and Technology), «EIT Health InnoStars 2019». Το PredictOHSS της

«Ευγονίας», ήταν η μόνη ελληνική πρόταση, ανάμεσα σε δώδεκα ευρωπαϊκές προτάσεις καινοτόμων ιατρικών εφαρμογών, που θα λάβουν χρηματοδότηση και καθοδήγηση από τον κορυφαίο Οργανισμό ενίσχυσης της καινοτομίας, από τις 104 που υπεβλήθησαν συνολικά.

Το PredictOHSS είναι παγκοσμίως η μοναδική ψηφιακή εφαρμογή για την αυτοματοποιημένη πρόβλεψη του Συνδρόμου Υπερδιέγερσης των Ωοθηκών (ΣΥΩ), μιας σοβαρής επιπλοκής της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης. Η εφαρμογή PredictOHSS, η οποία θα είναι διαθέσιμη ως web calculator και ως εφαρμογή για κινητά, θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο και βοήθημα για τους γιατρούς στην εξατομικευμένη πρόβλεψη του ΣΥΩ και στην θεραπεία των γυναικών που ενδέχεται να το αναπτύξουν, σαν επιπλοκή της θεραπείας της εξωσωματικής. H ανάπτυξη του έργου θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Στα πλαίσια της διάχυσης της καινοτόμου πρότασης PredictOHSS, διοργανώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο «Έρευνα και Καινοτομία στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση», η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου. Στην εκδήλωση αυτή, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό τόσο ο κ. Γρηγόρης Πασπάτης, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Κρήτης, όσο και ο κ. Χάρης Βαβουρανάκης, Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης, έλαβαν χώρα επιστημονικές ομιλίες υψηλού επιπέδου από διακεκριμένους Καθηγητές, Κλινικούς και Επιστήμονες διεθνούς φήμης, συχνά προσκεκλημένους Ομιλητές σε διεθνή φόρα.

Την Ημερίδα διοργάνωσε η ΜΙΥΑ «Ευγονία» υπό την αιγίδα του ΕΙΤ Health RIS Innovation Call 2019. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Δρ Τρύφων Γ. Λαϊνάς Γυναικολόγος Αναπαραγωγής, Διευθυντής ΜΙΥΑ «Ευγονία» στο χαιρετισμό του: «Οι αλματώδεις εξελίξεις, οι οποίες καθημερινά σημειώνονται στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση, επιβάλλουν, αφενός μεν, τη σύγχρονη ενημέρωση και το ερευνητικό έργο, αφετέρου δε, καινοτόμες μελέτες, καθόλα χρήσιμες και καθοριστικές στην καθημερινή Ιατρική Πρακτική».

Στη συνέχεια, ο κ. Λαϊνάς αναφέρθηκε ειδικότερα στην εφαρμογή, τονίζοντας: «Το ΣΥΩ είναι η σοβαρότερη επιπλοκή της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης (IVF) και έχουμε πλέον καταφέρει να το μετατρέψουμε σε επιπλοκή του παρελθόντος. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περίπου 780.000 κύκλοι θεραπείας IVF στην Ευρώπη και 2,5 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Το ΣΥΩ συνδέεται με θνησιμότητα, με αναφερθείσα συχνότητα 3 θανάτων ανά 100.000 γυναίκες που υπεβλήθησαν σε διέγερση των ωοθηκών, ενώ το 2014 καταγράφηκαν στην Ευρώπη 2040 σοβαρά περιστατικά, με τη διευκρίνιση ότι η συχνότητα είναι υποεκτιμημένη.

Με σκοπό την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των μεθόδων στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση , στην επιτυχημένη αυτή Ημερίδα, δόθηκε η ευκαιρία να μυηθούν οι Σύνεδροι, στη φιλοσοφία του EBM (Evidence Based Medicine), ανταλλάσσοντας απόψεις με τους Ομιλητές, που με τη συμμετοχή τους στις ομάδες κατευθυντήριων οδηγιών, συνδιαμορφώνουν τη σύγχρονη διεθνή γνώση, με αποδείξεις.

Η εφαρμογή PredictOHSS, εστιάζει στην προώθηση της ηλεκτρονικής υγείας (eHealth), προκειμένου να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων με βάση στοιχεία, να αυξήσει την αυτοματοποίηση και, ως εκ τούτου, να καταστήσει την υγειονομική περίθαλψη απλούστερη και αποτελεσματικότερη».

Σχετικά με την «Ευγονία»

Η «Ευγονία», είναι αδειοδοτημένη και πιστοποιημένη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (πρότυπο ΕΝ 15224:2016). Με Δ/ντή τον Δρ. Τρύφωνα Γ. Λαϊνά και κορυφαία Επιστημονική Ομάδα, η Ευγονία προσφέρει όλες τις σύγχρονες θεραπείες στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, με ποσοστά επιτυχίας ανταγωνιστικά των καλύτερων διεθνώς. Έχει πλούσιο δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, εστιασμένο στην ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της εξωσωματικής. Στις διεθνείς διακρίσεις της συγκαταλέγονται η εκλογή επιστημονικών στελεχών της σαν Συντονιστών (Co-ordinators) και μελών των ομάδων κατευθυντήριων οδηγιών της ESHRE, το βραβείο Αριστείας (Seal of Exellence) Horizon 2020, επιχορηγήσεις από Ευρωπαϊκά και Ελληνικά προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας (SME, EITHealth, Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ κλπ)

Για περισσότερες πληροφορίες

· Μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα που φιλοξενεί τα βίντεο με τις ομιλίες της Ημερίδας: https://www.eugonia.com.gr/el/predohsseithealth

 «Ευγονία» – Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

Email: info@eugonia.com.gr
Τηλ.: 210 721 1108, 210 723 6333
Fax: 210 721 3623

Οι ώρες λειτουργίας της Μονάδας είναι:
Kαθημερινά από 7:00πμ. έως 7:00μμ.,
Σάββατο από 7:00πμ. έως 3:30μμ.