: Εκδήλωση, με θέμα «Η ισότητα των φύλων: Η Κοινωνία των Πολιτών σε 1ο πλάνο», διοργάνωσε η γενική γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση της Κοινωνίας των Πολιτών σε θέματα που άπτονται του κοινωνικού, οικογενειακού, εργασιακού και του εν γένει μακροοικονομικού φάσματος.

Η συζήτηση χωρίστηκε σε πέντε θεματικές ενότητες, οι οποίες διαμορφώθηκαν, ως εξής:

Θεματική 1: Έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία.

Θεματική 2: Εναρμόνιση οικογενειακής/προσωπικής ζωής με την επαγγελματική.

Θεματική 3: Ενδυνάμωση των γυναικών στον εργασιακό χώρο.

Θεματική 4: Digital skills και Life-Long Learning στον 21ο αιώνα.

Θεματική 5: Γυναίκες και πράσινη οικονομία.

Μιλώντας στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η γενική γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Μαρία Συρεγγέλα, έθιξε το θέμα της βίας κατά των γυναικών. Όπως είπε, εκτός από τις δεσμεύσεις που έχει η χώρα μας με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, τη λεγόμενη Σύμβαση Κωνσταντινούπολης, είναι ανθρώπινο δικαίωμα μία γυναίκα να μην δέχεται βία.

Παράλληλα, η κ. Συρεγγέλα τόνισε ότι εάν δεν υπάρχει ενίσχυση και ενδυνάμωση της γυναίκας στον εργασιακό χώρο, όσοι νόμοι και αν ψηφιστούν για την ισότητα, δυστυχώς στην πράξη δεν θα μπορέσει να γίνει τίποτα. Μεταξύ άλλων, η γ.γ. Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, υπογράμμισε τη σημασία των γενικών ψηφιακών δεξιοτήτων, επισημαίνοντας ότι τα επόμενα χρόνια, θα ανοίξουν χιλιάδες θέσεις εργασίας προς αυτήν την κατεύθυνση. Στο σημείο αυτό, σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει μείνει αρκετά πίσω στις ψηφιακές δεξιότητες, τη στιγμή που η υπόλοιπη Ευρώπη έχει προχωρήσει στις εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες.

Επίσης, η κ. Συρεγγέλα αναφέρθηκε και στην πράσινη ανάπτυξη. «Λόγω της κλιματικής αλλαγής, μεταβαίνουμε στην πράσινη επιχειρηματικότητα, καθώς και στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Στο πεδίο αυτό υφίσταται μία δυναμική διέξοδος για τις γυναίκες, είτε δημιουργώντας συνεταιρισμούς, είτε με την ενασχόλησή τους με βιολογικές καλλιέργειες» σημείωσε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η κ. Συρεγγέλα δήλωσε ότι το κοινωνικό κράτος οφείλει να στηρίξει τις γυναίκες να κάνουν και οικογένεια και καριέρα, εφόσον το επιθυμούν.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) Θεοδοσία Ταντάρου-Κρίγγου, σημείωσε ότι η έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία δυστυχώς ακόμα και σήμερα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Όπως είπε, στην βία αυτή υπόκεινται η μία στις τρεις γυναίκες στον κόσμο. Σύμφωνα με την πρόεδρο του ΚΕΘΙ, η εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, αλλά και η ενδυνάμωση των γυναικών στο χώρο της εργασίας, είναι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν στη χώρα μας, «γεγονός που έγινε ακόμα πιο εμφανές με τη δημοσίευση του Δείκτη Ισότητας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων».

Τέλος, όπως τόνισε, οι ψηφιακές δεξιότητες και η πράσινη οικονομία, είναι δύο νέοι τομείς στους οποίους οι γυναίκες μπορούν να διαπρέψουν, αρκεί να έχουν την ανάλογη εκπαίδευση και τις ευκαιρίες.

Γεωργία Μπάρλα