Ηλεκτρονικά μπορούν να εξυπηρετούνται οι πολίτες της Αθήνας για δεκάδες αιτήσεις και πιστοποιητικά.

Με μια μεγάλη σειρά από ψηφιακές υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί τους προηγούμενους μήνες και καλύπτουν την συντριπτική πλειοψηφία των υπηρεσιών του δήμου, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εξυπηρετείται απλά, γρήγορα, απ΄ όπου βρίσκεται, κερδίζοντας χρόνο, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία και προστατεύοντας την υγεία του, όπως και την υγεία των εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων.

Μέσω της πλατφόρμας https://eservices.cityofathens.gr/ οι πολίτες και οι επιχειρήσεις κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτουν μπορούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά για 37 υπηρεσίες. Επιλέγοντας τον τύπο της αίτησης και επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για κάθε διαδικασία, αυτόματα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία από την αρμόδια υπηρεσία, το αιτούμενο πιστοποιητικό/έγγραφο «ανεβαίνει» στην ηλεκτρονική θυρίδα του ενδιαφερόμενου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του δήμου, τους τελευταίους 9 μήνες έχουν εξυπηρετηθεί από τις ψηφιακές υπηρεσίες αυτές 30.000 πολίτες και επιχειρήσεις και έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 52.000 Αθηναίοι.

Ειδικότερα οι υπηρεσίες αυτές είναι οι εξής:
1. Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφου ‘Αδειας Λόγω Απώλειας

2. Αίτηση για νέα παροχή ρεύματος

3. Αίτηση Επανασύνδεσης Ηλεκτρικού Ρεύματος

4. Αίτηση για Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επαγγελματίες

5. Αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα

6. Αίτηση Εποχικής Χρέωσης (βάσει Ν. 429/76, άρθρο 5, παρ. 2)

7. Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ

8. Αίτηση Τροποποίησης Συντελεστή Χρέωση (Επαγγελματικός-Οικιακός)

9. Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας ‘Αγαμης Μητέρας

10. Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας μετά από απόκτηση τέκνου εντός συμφώνου συμβίωσης

11. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

12. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

13. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

14. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης

15. Αρχική Εγγραφή στο Δημοτολόγιο όσων αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια

16. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

17. Δήλωση διεύθυνσης κατοικίας για εκλογικούς καταλόγους

18. Δήλωση Μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου

19. Διόρθωση Κυρίου Ονόματος

20. Διόρθωση Τόπου Γέννησης

21. Εγγραφή Τέκνων στο Δήμο Αθηναίων λόγω Αναγνώρισης

22. Καταχώρηση Λύσης Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης

23. Μεταδημότευση ‘Αγαμου Ενήλικα στα Δημοτολόγια του Δήμου Αθηναίων

24. Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους

25. Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι γραμμένα στον ίδιο Δήμο

26. Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι δημότης του Δήμου Αθηναίων

27. Πιστοποιητικό Γέννησης

28. Πιστοποιητικό Διπλοεγγεγραμμένου

29. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

30. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών

31. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας

32. Πιστοποιητικό Ιθαγένειας

33. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

34. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για μειωμένη θητεία

35. Προσθήκη Κύριου Ονόματος

36. Χορήγηση Βεβαίωσης Δημοτικής Ενημερότητας

37. Χορήγηση Κατάστασης Ανεξόφλητων Οφειλών

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας https://rantevou.cityofathens.gr/, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να κλείνουν εύκολα και γρήγορα τα ραντεβού τους με τις υπηρεσίες του δήμου, επιλέγοντας την ημέρα και την ώρα που επιθυμούν για να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους.

Για όσους δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικά και έχουν επείγουσα ανάγκη, υπάρχει δυνατότητα να κλείνουν τα ραντεβού τους με τις υπηρεσίες καλώντας στη γραμμή εξυπηρέτησης του δήμου στο 210-5277000 και στο 1595. Ακόμη δίνεται η δυνατότητα για ενστάσεις σε παραβάσεις παράνομης στάθμευσης ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://eenstasi.cityofathens.gr/eEnstasi/.