: Προσλήψεις για – Νέες προκηρύξεις ΑΣΕΠ – Τι ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ (oaed.gr) για τον κοινωνικό τουρισμό.

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καλεί τους ενδιαφερόμενους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα , το οποίο θα υλοποιηθεί βάσει της υπ’ αριθμ. 5/2019 Δημόσιας Πρόσκλησης, να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 10/8/ 2019 αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ από πιστοποιημένους χρήστες.

Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος και έως την 30η Ιουνίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

ΟΑΕΔ 2019 : Θέσεις για ΑΣΕΠ

Ανοιχτές θέσεις σε Δήμους και Περιφέρειες της χώρας με προκηρύξεις που λήγουν αύριο, Τετάρτη 7 Αυγούστου. Υπενθυμίζεται πως οι εν λόγω προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ.

5 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (Νάξος)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (Νάξος) ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 25/07/2019-07/08/2019

12 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Βόλβης

Ο Δήμος Βόλβης ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη, Αύγουστος 7, 2019

25 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Κατερίνης

Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως:

8 ΔΕ Οδηγοί
17 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 02/08/2019-07/08/2019

75 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΑΗΣ Καρδιάς)

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.για τον ΑΗΣ Καρδιάς, ανακοινώνει την πρόσληψη 75 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 29/07/2019-07/08/2019

2 Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Περιοχή Τρικάλων)

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας για την περιοχή των Τρικάλων, ανακοινώνει την πρόσληψη 2 Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 29/07/2019-07/08/2019

ΟΑΕΔ 2019: 3 Eργάτες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/12/2019.

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη, Αύγουστος 7, 2019