: Μια νέα ενότητα εγκαινίασε μέσω της διαδικτυακής πύλης του ο ΟΑΕ∆ (oaed.gr) ενηµερώνει για τα δικαιώµατα που παρέχει το δελτίο ανεργίας στους κατόχους του.

Οι άνεργοι κάτοχοι του δελτίου µπορούν να επισκεφτούν την ενότητα «∆ικαιώµατα ανέργων από την κατοχή δελτίου ανεργίας» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oaed.gr/documents/10182/28436/DikaiwmataAnergwn και να βρουν συγκεντρωµένες όλες τις παροχές και τα οφέλη –πλην επιδοµάτων και οικονοµικών βοηθηµάτων.

[embeddoc url=»http://www.tilegrafima.gr/wp-content/uploads/2017/05/DikaiwmataAnergwn.pdf» download=»all»]