: Από τον ΟΑΕΔ (oaed.gr) εκδόθηκε ανακοίνωση για τις βεβαιώσεις της Εφορίας, μιας και ο καιρός για τις φορολογικές δηλώσεις του 2017 έχει φτάσει.

:Σύμφωνα με αυτήν συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος δε χρειάζεται να πράξει κάτι αφού ο Οργανισμός έχει στείλει τα απαιτούμενα στοιχεία στη Γενική Γραμματεία ∆ημοσίων Εσόδων.

Η ανακοίνωση αναφέρει: Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναμικού ανακοινώνει σχετικά με τις βεβαιώσεις για την εφορία, ότι οι συναλλασσόμενοι με τον Οργανισμό δεν χρειάζεται να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες ( ΚΠΑ2) ή να τις αναζητούν στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕ∆, καθώς τα στοιχεία των ποσών που έχουν καταβληθεί, έχουν αποσταλεί ήδη στην Γενική Γραμματεία ∆ημοσίων Εσόδων.