Πρόστιμα ύψους 108.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Tilegrafimanews