Πρόστιμα ύψους 216.000 ευρώ από τη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή - Tilegrafimanews