Κατατέθηκε με περαιτέρω βελτιώσεις η τελική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του άρθρου 54 που αφορά την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Το τελικό κείμενο της πλειοψηφίας ενσωματώνει όλα τα προαπαιτούμενα που έθετε το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜεΡΑ25.

Συγκεκριμένα, πλέον η διάταξη έχει ως εξής:

«Με τον νόμο της παραγράφου 4 του άρθρου 51 μπορεί να τίθενται προϋποθέσεις στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στον τόπο διαμονής τους από τους εκλογείς που κατοικούν έξω από την Επικράτεια, όπως ο πραγματικός δεσμός με την επικράτεια, αυτοπρόσωπη παρουσία σε εκλογικό τμήμα, χρόνος απουσίας από τη χώρα ή παρουσία στη χώρα για ορισμένο χρόνο στο παρελθόν.

Με τον νόμο του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να ορίζεται ότι ορισμένες θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας κάθε κόμματος της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου καταλαμβάνονται υποχρεωτικά από απόδημους. Νόμος μπορεί να προβλέπει ότι η ψήφος των εκλογέων που ψηφίζουν σε εκλογικά τμήματα έξω από την Επικράτεια δεν προσμετράται σε συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, αλλά μόνο σε επίπεδο επικρατείας.

Με τον νόμο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να καθιερώνονται μία ή περισσότερες εκλογικές περιφέρειες απόδημου Ελληνισμού, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου».

Να σημειωθεί ότι η αναθεώρηση του άρθρου 54 αποτελεί το πρώτο βήμα για την διευκόλυνση των Ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίζουν από τον τόπο διαμονής του. Την ερχόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στην Βουλή ο εφαρμοστικός νόμος για τον οποίο επίσης φαίνεται πως έχουν διαμορφωθεί συνθήκες ευρύτατης αποδοχής καθώς για την έγκρισή του απαιτείται πλειοψηφία 200 βουλευτών.