Στη η European Profiles – Ανάληψη υλοποίησης νέου έργου.
Σε συνέχεια της επιτυχούς έκβασης σε σειρά διαγωνισμών η ., μετά το έργο <<Μοντέλο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης για τις χώρες της Κεντρικής Ασίας>> στο Ουζμπεκιστάν και το έργο «Παροχή Υποστήριξης στην Κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν για τη στήριξη του ανταγωνισμού και τη βελτίωση του περιβάλλοντος λειτουργίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο Αζερμπαϊτζάν, ανέλαβε την υλοποίηση νέου έργου στη

Η ΒΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E., θυγατρική της EUROPEAN PROFILES Α.Ε., ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Δράσεις υποστήριξης πολιτικής για τις αγροτικές ΜΜΕ» στην Μολδαβία, στα πλαίσια εναρμόνισης των πρακτικών της χώρας αυτής με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο αυτό, προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων Ευρώ, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται σε στενή συνεργασία με την European Profiles S.A., που διαθέτει σημαντική εμπειρία στην Μολδαβία σε έργα εναρμόνισης των πρακτικών και της νομοθεσίας της Χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με το έργο αυτό προωθείται η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στις αγροτικές περιοχές μέσω της εισαγωγής ενεργών πρωτοβουλιών για την απασχόληση μέσω της ανάπτυξης αγροτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Με την υλοποίηση μιας σειράς μέτρων αναμένεται να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του τομέα χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα που βασίζεται στην καινοτομία.

Η διάρκεια του έργου είναι 29 μήνες και οι τοπικοί εταίροι του έργου είναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Μολδαβίας (ODIMM) και το Υπουργείο Οικονομίας και Υποδομών ττης χώρας.

Περισσότερες Πληροφορίες: 210.77 04.950, central@vakakis.gr , κα. Γιώτα Απτόσογλου.