: Μετά το σάλο που προκάλεσε η επέμβαση της αστυνομίας σε κινηματογράφους για την ταινία «» επανέρχεται στο προσκήνιο ο νόμος για την καταλληλότητα των κινηματογραφικών ταινιών.

Ο σχετικός νόμος, 3905 έχει υπογραφεί το 2010, μεταξύ άλλων, από τους συναρμόδιους υπουργούς Χάρη Καστανίδη και Γιάννη Ραγκούση, και στο άρθρο 37 ορίζει το πώς αξιολογείται η καταλληλότητα των ταινιών αλλά και τα πρόστιμα για τους παραβάτες.

Πιο αναλυτικά πριν από την προβολή κάθε κινηματογραφικού έργου σε κινηματογραφική αίθουσα, υποβάλλεται από τον παραγωγό ή τον διανομέα αίτηση στη Διεύθυνση Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΔΙ.Κ.ΟΜ), προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητα του για παρακολούθηση από ανηλίκους σε κινηματογραφικές αίθουσες. Η ΔΙ.Κ.Ο.Μ. εκδίδει πράξη κατάταξης του κινηματογραφικού έργου σε μία από τις κατηγορίες της κατάταξης για την καταλληλότητα, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση των επιτροπών αξιολόγησης καταλληλότητας κινηματογραφικών έργων, αναφέρει το skai.gr.

Για τη χορήγηση της πράξης αυτής καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού.

Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού λειτουργούν επιτροπές αξιολόγησης καταλληλότητας κινηματογραφικών έργων, τα μέλη των οποίων ορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού.

Αντικείμενο των επιτροπών είναι η κατάταξη των έργων που έχουν υποβληθεί στη ΔΙ.Κ.Ο.Μ. σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) κατάλληλη για όλους,
(β) κατάλληλη για ανηλίκους άνω των 12 ετών,
(γ) κατάλληλη για ανηλίκους άνω των 15 ετών,
(δ) ακατάλληλη για ανηλίκους.

Παράλληλα, ο νομός ορίζει ότι «απαγορεύεται η παρακολούθηση ακατάλληλων ταινιών σε ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη από την κατάταξη της ταινίας ηλικία».

Οποιος επιτρέπει σε ανηλίκους να εισέλθουν σε αίθουσα ή υπαίθριο χώρο στους οποίους προβάλλεται ταινία ακατάλληλη για την ηλικία τους τιμωρείται με χρηματική ποινή από 1.000 έως 10.000 ευρώ. Η τέλεση από αμέλεια της πράξης αυτής τιμωρείται με χρηματική ποινή από 500 έως 5.000 ευρώ.