Η ανάληψη της θέσης του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Attica Βank από τον πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνο Mακέδο και της θέσης του αντιπροέδρου από τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο, που ανακοινώθηκαν  είναι σύμφωνα με πληροφορίες, κινήσεις που σηματοδοτούν την έμφαση που δίνεται στη διοίκηση της τράπεζας και την ισχυρή δέσμευση των βασικών μετοχών της Attica Bank, να στηρίξουν και να επιταχύνουν την πορεία ανάκαμψης της Τράπεζας.

Βασική στρατηγική της Attica Bank αποτελεί η βιώσιμη πορεία ανάπτυξης της προς όφελος των πελατών της, των μετόχων της και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα.