, τις που θα πρέπει να πληρώσετε με βάση τον νέο τρόπο υπολογισμού.

Συγκεκριμένα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφθείτε την ειδική υποκατηγορία στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, πατώντας εδώ και συμπληρώνοντας τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν να ενημερωθείτε άμεσα .

Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μία πολύ χρήσιμη εφαρμογή, ειδικά ύστερα από τα προβλήματα που έχουν προκύψει με την με τις των .