: Άσχημα είναι τα νέα για όσους υποβάλουν διορθωτική δήλωση Ε9 για τα έτη 2014-2016, σε περίπτωση που αυτή είναι χρεωστική, αφού, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο υπ’ αριθμόν ΠΟΛ. 1009/2017, που εκδόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις 20-1-2017, θα κληθούν να πληρώσουν και το αυτοτελές πρόστιμο των 100 ευρώ και τους τόκους της εκπρόθεσμης καταβολής.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εγκύκλιος; «Η υπαγωγή στη ρύθμιση περί οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, ειδικά για τις δηλώσεις . φυσικών και νομικών προσώπων των ετών 2014 – 2016, στην πράξη δεν θα επιφέρει καμία ευεργετική συνέπεια παρά μόνο στις περιπτώσεις μηδενικών δηλώσεων, στις οποίες δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (σ.σ. Δηλαδή τα 100 ευρώ).

Για την εκκαθάριση χρεωστικών δηλώσεων επιβάλλονται οι προβλεπόμενοι από το νόμο τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής ως εξής:

Για το έτος 2014: Από 30/12/2014

Για το έτος 2015: Από 4/9/2015

Για το έτος 2016: Από 29/8/2016, καθώς και το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι τροποποιητικές-διορθωτικές δηλώσεις . ετών 2014-2016 με σκοπό τη μείωση του αρχικά επιβληθέντος φόρου δεν επιτρέπεται να υποβάλλονται με επίκληση των ρυθμίσεων των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016, οπότε και σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι φορολογούμενοι θα επιβαρύνονται κανονικά με το πρόστιμο των 100 ευρώ.