Εθνική Τράπεζα: “Η πώληση της Banca Romaneasca, ρουμανικής θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας, στην OTP Bank Romania αναμένεται να αποτελέσει μία θετική εξέλιξη για την πιστοληπτική αξιολόγηση της ελληνικής τράπεζας καθώς τονώνει την ρευστότητά της”, αναφέρει ο οίκος Moody’s σε έκθεσή του.

Η πώληση της Banca Romaneasca που ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα θα ενισχύσει την ρευστότητα της Εθνικής Τράπεζας κατά 650 εκ. ευρώ περίπου συμπεριλαμβανομένου ενός δανείου που είχε δώσει η Εθνική στη ρουμανική θυγατρική της.

Αυτό θα βοηθήσει την Εθνική να μειώσει περαιτέρω τον δανεισμό της από τον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας (ELA) που ανέρχεται σε 5,6 δισ. ευρώ ή περίπου 7,4% του συνολικού ενεργητικού της Εθνικής, σημειώνει.

Η Moody’s περιμένει πως η Εθνική Τράπεζα θα είναι η πρώτη τράπεζα που θα αποπληρώσει τον ELA που έχει κόστος 1,5% μέσα στους επόμενους 12-18 μήνες. Αυτό θα μειώσει το κόστος χρηματοδότησης της τράπεζας και θα βελτιώσει τα περιθώριά της, τονώνοντας την κερδοφορία της.

Η πώληση της Banca Romaneasca σε συνδιασμό με άλλες κινήσεις που έγιναν το πρώτο εξάμηνο, όπως η πώληση του 99,91% που κατείχε στη United Bulgarian Bank και του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής στην EXIN, θα ενισχύσει επίσης την κεφαλαιακή επάρκεια της Εθνικής, αναφέρει η έκθεση της Moody’s.