: Ισχυρό προβάδισμα στις ιδρύσεις επιχειρήσεων και κατακόρυφη μείωση των διαγραφών καταγράφηκε τον πρώτο μήνα του 2018 έναντι του αντίστοιχου του 2017.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέρχονται από τη βάση δεδομένων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) προκύπτει ότι από 1/1/2018 έως 31/1/2018 ιδρύθηκαν 2.423 επιχειρήσεις και διαγράφηκαν 1.654.

Η βελτίωση σε σχέση με το αντίστοιχο εξεταζόμενο διάστημα είναι αξιοσημείωτη, αφού οι ιδρύσεις είναι κατά 20,8% περισσότερες, ενώ οι διαγραφές υποχωρούν κατά 47,7%. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2017 είχαν εγγραφεί 2.006 επιχειρήσεις όλων των εταιρικών μορφών, ενώ οι διαγραφές είχαν φθάσει τις 3.166. Αυτή η βελτίωση του ισοζυγίου εγγραφών – διαγραφών τον πρώτο μήνα του 2018 έρχεται ως συνέχεια των θετικών δεδομένων του 2017. Υπενθυμίζουμε ότι το έτος «έκλεισε» με αύξηση 5,7% των συστάσεων και μείωση κατά 34,8% των διαγραφών. Πάντως φαίνεται ότι η έγκαιρη και χωρίς τριβές ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης επέδρασε θετικά στο «επιχειρείν».

Οι εταιρικές μορφές
Ανά εταιρική μορφή, προκύπτει αύξηση κατά 40% στις ιδρύσεις Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Επιχειρήσεων (ΙΚΕ), ενώ καλύτερο είναι το φετινό ισοζύγιο για τις Ανώνυμες Εταιρείες. Αμετάβλητες είναι οι συστάσεις ΕΠΕ, αλλά κατά πολύ λιγότερες οι διαγραφές τους. Θετικό είναι το ισοζύγιο για τις Ομόρρυθμες και τις Ετερόρρυθμες Εταιρείες, ενώ αναφορικά με τις ατομικές, αν και τα δεδομένα είναι ακόμη αρνητικά αφού υπερτερούν οι διαγραφές, η «ψαλίδα» κλείνει.

Οι Α.Ε.
Παρότι οι συστάσεις είναι κατά τρεις περισσότερες, αρνητικό παραμένει το ισοζύγιο για τις Ανώνυμες Εταιρείες τον Ιανουάριο του 2018. Συγκεκριμένα, τον φετινό Ιανουάριο ιδρύθηκαν 54 Α.Ε. έναντι 51 πέρυσι, ωστόσο αισθητή είναι η μείωση των διαγραφών τους που μειώνονται στις 65 έναντι 92 πέρυσι.

Οι ατομικές
Περισσότερες εγγραφές και κατά πολύ λιγότερες διαγραφές καταγράφει το ισοζύγιο των ατομικών επιχειρήσεων. Παρότι το πρόσημο είναι ακόμη αρνητικό, η ψαλίδα έχει σχεδόν κλείσει. Συγκεκριμένα, τον πρώτο μήνα του 2018 συστήνονται 1.147 ατομικές και διαγράφονται 1.175. Πάντως οι αριθμοί είναι καλύτεροι σε σχέση με πέρυσι, καθώς οι εγγραφές ήταν 1.079 και οι διαγραφές 2.132.

Οι ΕΠΕ
Από 25 εγγραφές Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης καταμετρούν ο Ιανουάριος του 2018 και του 2017. Φέτος όμως οι εγγραφές είναι αρκετά λιγότερες και περιορίζονται στις 65 έναντι 197 πέρυσι.

Οι Ετερόρρυθμες
Απόλυτα θετικό είναι το ισοζύγιο για τις Ετερόρρυθμες Εταιρείες. Ειδικότερα, φέτος συστάθηκαν 225 Ε.Ε. και διαγράφηκαν 86. Πέρυσι τον Ιανουάριο είχαν ιδρυθεί 131 και είχαν διαγραφεί 179 Ε.Ε.

Οι Ομόρρυθμες
Ανάλογο είναι το ισοζύγιο και για τις Ομόρρυθμες Εταιρείες, με τις συστάσεις από 1/1/2018 έως 31/1/2018 να αριθμούν τις 271 και τις διαγραφές τις 186. Το αντίστοιχο διάστημα του 2017 είχαν ιδρυθεί 205 και είχαν διαγραφεί 458 ΟΕ.

Οι ΙΚΕ
Σημαντική αύξηση της τάξεως του 40% καταγράφουν και πάλι οι νεοσυσταθείσες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις. Ειδικότερα, τον Ιανουάριο του 2018 «προστέθηκαν» 696 νέες ΙΚΕ, ενώ διαγράφηκαν 58. Τον Ιανουάριο του 2017 είχαν ιδρυθεί 497 και είχαν διαγραφεί 93 ΙΚΕ, αναφέρει η εφημερίδα Ναυτεμπορική.