Είναι σίγουρα μια ενδιαφέρουσα συμφωνία αυτή της Grivalia που θα πάρει σάρκα και οστά σήμερα Παρασκευή 5 Απριλίου όπως ανακοινώθηκε σχετικά.

Του Νίκου Κούτρικα
Οικονομικού συντάκτη

Μάθαμε αναλυτικότερες πληροφορίες για το χτίσιμο της συμφωνίας που θα συναφθεί μεταξύ της εταιρείας Grivalia Management και της Eurobank, μετά την απορρόφηση της Grivalia ΑΕΕΑΠ από την τράπεζα.

Πιο αναλυτικά:

Στην εταιρεία Grivalia Management, το 70% θα ανήκει στον Γιώργο Χρυσικό , ενώ αντικείμενο της συμφωνίας αποτελούν οι υπηρεσίες που θα παράσχει η νέα αυτή εταιρεία και αφορούν τη διαχείριση των ακινήτων στην τράπεζα μετά τη συγχώνευσή της με την ΑΕΕΑΠ.

Η διάρκεια της συμφωνίας θα είναι 10 έτη από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και οι συνολικές αμοιβές της Grivalia Management δεν μπορεί να ξεπερνούν συνολικά τα 12 εκατ. ευρώ ετησίως. Όλες οι ως άνω αμοιβές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και θα προκαταβάλλονται σε τριμηνιαία βάση.

Grivalia Management μια ενδιαφέρουσα συμφωνία