Το ECBC αποτελεί έναν αναγνωρισμένο διεθνή οργανισμό που αριθμεί 121 μέλη – εκδότες καλυμμένων ομολόγων, αναλυτές, επενδυτές, οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης και ένα ευρύ δίκτυο άλλων ενδιαφερομένων μερών – σε περισσότερες από 30 περιοχές αρμοδιότητας.

Η Alpha Bank συμμετέχει ως νέο μέλος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καλυμμένων Ομολογιών (ECBC), ισχυροποιώντας περαιτέρω την παρουσία της στη διεθνή αγορά καλυμμένων ομολόγων.

Ως μέλος του ECBC, η Alpha Bank αποκτά πρόσβαση σε ένα διευρυμένο δίκτυο επενδυτών στη διεθνή αγορά καλυμμένων ομολόγων και αναλαμβάνει ακόμη πιο ενεργό ρόλο στις εξελίξεις της συγκεκριμένης αγοράς, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, των μεθοδολογιών πιστοληπτικής αξιολόγησης και των διεθνών τάσεων.
H συμμετοχή στο ECBC αναδεικνύει την εμπιστοσύνη της Alpha Bank στην αγορά των καλυμμένων ομολόγων ως αποδοτική πηγή χρηματοδότησης. Η Alpha Bank είναι η μοναδική ελληνική τράπεζα που έχει εκδώσει καλυμμένη ομολογία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Covered Bond Label.

Ο κ. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός ∆ιευθυντής – Chief Financial Officer της Alpha Bank, δήλωσε σχετικά: «Μετά την επιτυχημένη έκδοση καλυμμένης ομολογίας Ευρώ 500 εκατ. το 2018, έχουμε την τιμή και την ευχαρίστηση να γινόμαστε μέλη του European Covered Bond Council. Με τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο, η Alpha Bank ενδυναμώνει περαιτέρω τη θέση της στην αγορά καλυμμένων ομολογιών και λαμβάνει ενεργά μέρος στη διαμόρφωση των μελλοντικών εξελίξεων στον κλάδο».